JELSTRUP: I april 2019 søgte Aars Modelflyveklub om at anvende et areal ejet af Vesthimmerlands Kommune på Holmevej i Jelstrup mellem Haubro og Aars.

Klubben skal nemlig flytte væk fra Aars Vest, hvor den er i dag. 

Modelflyvepladsen skal benyttes til flyvning med modelfly på op til 25 kg. Flyvepladsen etableres med en græsbane på i alt ca. 5.700 m2. På pladsens nord-østlige ende opstilles en skurvogn på 5 x 2 m. I en evt. zonetilladelse vil der være vilkår om, at skurvognen skal fjernes, når modelflyvepladsen ophører samt vilkår om, at skurvognens sider skal fremstå i dæmpede jordfarver som f.eks. grå.  

Fra Holmevej etableres der en ca. 350 meter lang grusvej i 2 meters bredde ned til flyvepladsen. Ligeledes anlægges en lille p-plads med kørefast underlag på i alt ca. 200 m2 ud til Holmevej.  

Ansøgningen blev sendt i nabohøring i april, og en række naboer indsendte fælles indsigelse med henvisning til natur og trafik.  

Vesthimmerlands Kommune har meddelt Aars Modelflyveklub, at sagen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i august.

 

e-max.it: your social media marketing partner