HVALPSUND: Hver torsdag kl. 13 kan man høre historien om Danmarks sidste firlængede og stråtækte herregård, Herregården Hessel, som første gang dukker op i Danmarks-historien i 1391, men som i virkeligheden er endnu ældre.

I dag rummer Hessel et autentisk gårdmiljø fra tiden sidst i 1800-tallet. 

- Rundvisningen på Hessel starter med, at jeg fortæller lidt om stedet og dets historie, siger Bodil Jakobsen, der er daglig leder på Museet Herregården Hessel. Første gang vi hører om Hessel er helt tilbage i 1391, men gårdens historie går nok endnu længere tilbage i tiden. De gamle bjælker i den imponerende stråtækte lade er fra midten af 1600-tallet, mens de øvrige bygninger er fra 1702. Hessel tilhørte kronen, indtil gården i 1567 indgik i en byttehandel med adelsmanden Jørgen Lykke, som samlede store godser i Himmerland, og som blev en overordentlig rig mand, bl.a. takket være eksport af stude til Hamburg og Holland, fortæller hun.  

I familien Elles eje
I 1829 købte Jesper Elle, Hessel, og det lykkedes ham at få sat skik på gården, som på det tidspunkt skrantede temmelig meget. De næste tre Elle-generationer førte Hessel videre, og det er den slægt, som stuehuset fortæller om, eftersom alt interiøret stammer fra Elle-familien. I 1966 blev Hessel overtaget af det daværende Aalborg Amt og indrettet som museum. 

Det var besværligt i gamle dage
- Derefter går vi en tur i laden og i stuehuset. I folkestuen fortæller vi om, hvor besværligt det var at opbevare madvarer dengang. Køleskabet var jo ikke opfundet, og i stedet måtte man salte, sylte, ryge og henkoge maden, fortæller Bodil Jakobsen. Jeg fortæller også om børnenes pligter på en gård før i tiden. For eksempel skulle drengene tømme datidens lokummer, mens pigerne skulle malke og gå til hånde i stuehuset. Fritid var der stort set ikke noget af, og til måltiderne blev der kun serveret for mændene, mens kvinderne skulle stå op. 

Historien om Ane Sørensdatter, der begravede sit døde barn på Hessel
En af de historier, som Bodil Jakobsen kun kommer ganske kort ind på, men som man selv kan fordybe sig i, når rundvisningen er slut, handler om Ane Sørensdatter, der i 1836 blev dømt til halshugning for sin udåd på Hessel. Bodil Jakobsen har selv forsket i hendes livshistorie både på Rigsarkivet og på Landsarkivet:- Der har været mange skrøner om Ane Sørensdatter og hendes døde barn, men nu kan vi for første gang fortælle den korrekte historie, siger Bodil Jakobsen, der har udgivet en bog om Ane Sørensdatter.  

Ane Sørensdatter var tjenestepige på Hessel og blev gravid – men hun benægtede det over for alle, undtagen for faderen, som var karl på Hessel. Men en augustaften, hvor hun stod ved gruekedlen, kom barnet pludselig dumpende og døde ifølge Ane Sørensdatter ved fødslen. Hun gik imidlertid i panik og begravede barnet under gulvet i rullestuen, men det døde barn blev fundet, og ved den efterfølgende retssag blev hun dømt til halshugning for selv at have dræbt barnet.  

Det fremgår ikke af de papirer, Bodil Jakobsen har fundet, hvordan det gik til, at hun blev benådet efter nogle få år, men ifølge kirkebøgerne blev hun i 1841 gift med faderen til et andet barn, som hun allerede havde fået, før hun kom på Hessel, og siden fik hun yderligere fire børn. Den dag i dag kan man i rullestuen på Hessel se en fordybning i gulvet, hvor Ane Sørensdatter begravede sit barn.

Rundvisningen slutter af med at man i det gamle køkken kan smage en gammeldags fedtemad.

FAKTA: Herregården Hessel

Der har ligget en herregård hér, eller lige her i nærheden, i mere end 600 år. Det ved vi fra et salgsbrev fra 1391. Så engang i middelalderen - måske efter den Sorte Død er Hessel bygget. 

Hessel er en af de sidste små, jyske herregårde, med et komplet firlænget gårdanlæg, hvor alle bygninger er tækket med strå. Trods ombygninger, reparationer mm stammer de fleste af bygningerne fra 1700 tallet, laden med den specielle konstruktion er fra 1600 tallet. Den gamle studestald står uforandret som den stod i 1800 tallet selvom den er blevet brugt helt op i 1950erne. Stuehuset står også uforandret, som den blev indrettet af den sidste familieslægt – som en uberørt tidslomme fra 1800 tallet. 

e-max.it: your social media marketing partner