VESTHIMMERLAND: Turismen spirer og vokser i Vesthimmerland.

Det bekræfter både de seneste analyser fra VisitDenmark om et stigende turismeforbrug, og nyeste overnatningstal for 2019 fra Danmarks Statistik. De nyeste analyser fra VisitDenmark viser, at turismeforbruget i Vesthimmerland var på 907 mio. kr. i 2017. Ét af målene i den resultatkontrakt VisitVesthimmerland har med Vesthimmerlands Kommune er at sikre et turismeforbrug på 800 mio. kr. i 2020. Det betyder, at man har nået dette mål tre år før forventet, og derfor er glæden stor hos VisitVesthimmerland, hvor Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen, understreger: ”Nu er den magiske milliard i rækkevidde”.  Turisternes forbrug bliver højere  

Turister bruger flere penge på oplevelser og produkter
Kigger man på turismens udvikling i Vesthimmerland, er det en tydelig faktor, at turisterne bruger flere og flere penge på oplevelser og produkter. I 2014 var turismeforbruget på 548 mio. kr. og i 2016 på 703 mio. kr. Med 907 mio. i 2017, viser den nyeste TØBBE-rapport fra VisitDenmark, der belyser turismens økonomiske betydning i destinationen, derfor en stigning på 29% fra 2016 til 2017.

Hertil udtaler Jimmi Stæhr-Petersen: -Det bekræfter os endnu engang i, at turismen fortsat er i vækst i Vesthimmerland, og at samarbejdsindsatserne har en positiv effekt. Vi kan mærke, at erhvervet er i udvikling, og vores professionelle tilgang til udviklingstiltag med erhvervet, har skabt et stærkere netværk på tværs af Vesthimmerland, og et fællesskab i turismen. Samtidig arbejder vi også målrettet efter at højne kvaliteten af oplevelserne og sikre det bedste værtskab, og derfor er det vigtigt for os at få bekræftet, at vores strategier er effektive for turismelandskabet.
 

Turismens vigtige rolle i Vesthimmerland
Turismeforbruget har en stor betydning for den økonomiske aktivitet i Vesthimmerlands Kommune, og kigger man nærmere på analyserne i TØBBE-rapporten, fremstår dette klart. Med en turismeskabt værditilvækst på i alt 583 mio. kr. i 2017, er dette over gennemsnittet i Danmark. Ydermere skaber turismen næsten 1.300 fuldtidsjob i Vesthimmerlands Kommune, hvorfor man er mere afhængig af turismen, end tilfældet er i landet som helhed. Det er derfor vigtigt for VisitVesthimmerland fortsat at understøtte turismeerhvervet i at sikre og udvikle attraktive og salgsbare oplevelser for turister, og arbejde målrettet efter at nå den magiske milliard i turismeforbrug i Vesthimmerland.  

TØBBE-rapporten for 2017 er den seneste rapport, udarbejdet af VisitDenmark, hvorfor det endnu ikke er muligt at analysere på turismeforbruget for 2018.  

Flere overnattende turister
De nyeste overnatningstal fra Danmarks Statistik viser også en positiv udvikling med overnatningerne i Vesthimmerland. De tilgængelige overnatningstal for de fire første måneder i 2019 (januar, februar, marts og april) udgør tilsammen 100.838 overnatninger. Det giver en stigning på 13%, når man sammenligner med de fire første måneder i 2018, hvor der var 89.267 overnatninger. Med denne stigende ”turist-trafik” i destinationen og turisternes højere forbrug, medvirker det til den positive turismevækst man oplever. Hertil ser man, at der især er fremgang i besøgende fra Norge og Tyskland.

 

e-max.it: your social media marketing partner