GL.ULLITS/VESTERBØLLE/GEDSTED: De tre landsbyer Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted ligger i gåafstand fra hinanden,

men det at besøge hinanden ved tage turen tværs over det flade landskab har indtil nu været umuligt p.g.a. af Lerkenfeld Å og dens udspring i Lille Å 

Lerkenfeld Ådals ruten
I søndags blev det gjort muligt takket være en bro over Lerkenfeld Å. Broen er den største ud af tre broer langs et nu anlagt stiforløb(Lerkenfeld Ådals ruten) på 9,5 km.  

Bag initiativet står Vesterbølle Sogns Beboerforening, Gl. Ullits Borgerforening og Gedsted Beboer- og Erhvervsforening. En stigruppe med Kirsten Felter fra Vesterbølle som tovholder har de seneste 2 år stået for projektet  

I søndags kunne man se resultatet. Forud er der indgået aftaler med lodsejere om at må gå langs med grøfter og skel. Og man skal ikke forvente en grussti, men derimod en trampesti, som man også ser det fra stierne på Louns halvøen. Her følger man pæle med pile hen over græsmarker.  

Der mangler måske en pæl og en pil hist og pist, men det skal nok komme, lød det fra Kirsten Felter efter at 80 personer var vandret de ca. 2 km fra Gl. Ullits til den nye bro over Lerkenfeld Å og det samme havde 20 personer tilbagelagt fra Vesterbølle siden.   

- Hold da op! Herligt, lød det fra Kirsten Felter, da hun så det store fremmøde. 

Flere oplevelser i naturen
Herefter fortalte hun om projektets tilblivelse: 

-For et par år siden eller lidt mere viste det sig at der var nogle fra hver side der gik og rumlede med nogle tanker der lignede hinanden. Tanker om at vi gerne ville bruge det her skønne landskab vi er en del af mere end vi gør. Give mulighed for nogle flere oplevelser i naturen for os der bor her, men også at vi gerne vil dele det med andre. Så vi lavede en lille gruppe med folk fra Vesterbølle, Gedsted og Gl. Ullits. En lille stigruppe som begyndte at snakke om hvordan vi kunne realisere det her. Ret hurtigt fandt vi frem til at vi skulle lave en sti og en bro over Lerkenfeld Å. Og det er det vi står med i dag – i hvert fald en bro og noget der skal blive til en sti når den bliver gået nok på.  

Først og fremmest en stor tak til lodsejerne. Det er dem der har lagt jord til den sti vi så gerne vil have. Også en stor tak til de fonde og donorer der har gjort det muligt at lave det her. Det har ikke været gratis kan vi sige. Og det har måske også været dyrere end vi troede fra begyndelsen. Men vi har fået god hjælp og støtte mange steder fra. Vi har fået bevilliget penge fra Vesthimmerlands Kommunes landsbypulje af to omgange. Vi har fået en stor donation fra LAG Vesthimmerland og en stor donation fra Friluftsrådet. Ud over det har også en lang række lokale fonde og donorer bidraget og det er vi mindst ligeså glade for.  

Og så er der en masse mennesker der har arbejdet både professionelle og frivillige. De frivillige har knoklet på de sidste par uger. Tak til jer der er blevet sat led op, sat skruer i, sat pile op, lagt spange, bagt kager og stillet an til i dag.  

DSC4999
DSC5006
DSC5003
DSC5007
DSC5018
DSC5015
DSC5021
DSC5024

Et nyt fællesskab
Herefter fik borgmester Per Bach Laursen ordet:
-Vesthimmerland er rig – ikke på penge, men på ildsjæle. I Vesthimmerland er vi beriget af rigtig mange frivillige der gør en forskel. Men vi er også rig på en anden måde. Vi er rig på natur og fjord. Vi er rig på det som mennesker inde i byerne ville ønske de havde lige udenfor døren. Vi lever i det hver dag. Men tilgængeligheden til naturen kan godt somme tider være en udfordring. Og det har man her omkring Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted villet løse. Lerkenfeld Å den udspringer ved Mejlby i Rebild Kommune. Vi har så det privilegie at den løber herigennem ådalen. Det er ikke fordi det fylder meget i det kommunale i dag, at bare for 12 år siden var det her skellet imellem Viborg Amt og Nordjyllands Amt. Og nu er det heldigvis Nordjylland – synes jeg, på begge sider af åen. Og det fælleskab man opnår, når man bygger en bro og skaber nogle stier. I stedet for at bryde ned, så bygger man op ved at lave nye og større fællesskaber. Og det er vigtig for mig at understrege i dag, at det er en usandsynlig flot bro, men det er det broen kan, der er det vigtigste. Den binder folk sammen. Jeg vil gerne ønske jer hjertelig tillykke med broen og det nye fællesskab
 

Snorklipningen midt på broen blev udført med en repræsentant fra hver af byerne samt borgmesteren. Herefter blev der budt på champagne, frugt og kage på Vesterbølle-siden af broen. Efter den officielle indvielse begav flere af de fremmødte sig ud i rask gang på stiforløbet.  

FAKTA: Lerkenfeldt ådal-stien
-Opstået som idé mellem landsbyer Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted på begge sider af åen.
 

-Sti-projektet inkl. bro, udarbejdelse og formidling har kostet næsten kr. 430.000. Dertil kommer en stor del frivillige timer. 

-Stien som er en rundstrækning er på 9,5 km og har et forløb langs skel og grøfter.

-Der er lavet et folder med et kort over ruten, og der bliver lavet en app, så man på mobiltelefonen kan se de historier, der knyttet sig til de enkelte steder
 

-Lerkenfeldt Å er 38 kilometer lang og løber fra sit udspring ved Mejlby vest for Rold Skov og ud i Louns Bredning.

 

e-max.it: your social media marketing partner