ERTEBØLLLE: Udvalget for borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune inviterer til et ”forsamlingshusmøde”, hvor ordet er frit, og alle er velkomne.

Vi er sammen om at gøre Vesthimmerlands Kommune til et godt sted at arbejde, leve og bo. Derfor vil byrådspolitikerne gerne møde borgere og foreninger i lokalområdet til helt uformelle og åbne møder, hvor ordet er frit og emnet ikke er givet på forhånd. Byrådet ønsker at være tæt på borgerne, sådan at borgere og politikere får en fælles forståelse af, hvad der rører sig rundt i Vesthimmerlands Kommune.  

Udvalget for borgerinddragelse har her i foråret opfordret borgere i Vesthimmerland til at indsende forslag om, hvor to "forsamlingshusmøder" skal afholdes i 2019.  

Ertebølle Samvirke har budt ind og bliver vært ved det første forsamlingshusmøde, som finder sted i aften.  

Lars Andresen, der er formand for borgerinddragelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune, siger: 

- Vi ønsker et levende og inddragende lokalt demokrati, hvor vi har fokus på i fællesskab at udvikle Vesthimmerland til et godt sted at bo, leve og arbejde for alle, siger Lars Andresen og sætter følgende ord på forhåbningerne til forsamlingshus-møderne:  

- Vi håber at møde en masse borgere og få en god inspiration til arbejdet i byrådet. Vi vil gerne signalere, at det er et samlet byråd, der gerne vil høre borgerens stemme. Ultimativt vil vi gerne skabe en større samhørighed mellem politikere, kommune og borgere. Skabe en oplevelse af, at vi skaber ting sammen her i Vesthimmerland, siger Lars Andresen 

Ertebølle Samvirke indleder kort mødet, hvorefter Lars Andresen, sætter rammen for aftenens drøftelser.  

Første halvdel af mødet er afsat til en åben debat, hvor deltagerne kan fremkomme med spørgsmål og ideer til drøftelse. Anden halvdel af mødet foregår ved bordene, hvor man også kan drøfte spørgsmål og ideer med de politikere, der sidder ved bordet. Det sidste kvarter bruges på at følge op på aftenens emner.

 

e-max.it: your social media marketing partner