FARSØ: Her til aften afholdt Støtteforeningen for Farsø Sygehus sin generalforsamling. Her kunne formand Kirsten Moesgaard berette om et positivt og godt år for Farsø sygehus.

Udstyr til det medicinske dagscenter
-I kraft af vores medlemmers gavmildhed og påskønnelse har det igen været muligt at bevilge udstyr til sygehuset. Denne gang til det medicinske dagcenter.   

Udstyret har været stærkt ønsket. Det betyder, at de medicinske læger nu kan foretage hurtigere udredning, og patienterne er fri for fremover at skal på andre hospitaler for at få de undersøgelser, som nu er mulige i Farsø.  Det sparer tid for patienterne og penge for regionen. 

Efter, at det diagnostiske center i Aalborg blev flyttet til Farsø, er tilstrømningen til dagafsnittet steget. Farsø sygehus er blevet styrket, og tilstrømningen af patienter er øget betydeligt. 

Farsø metoden er kendt i hele landet
Også på vores ortopædkirurgiske afdeling går det strygende. Klinikchef Poul Hedevang kører langvejs for at fortælle kolleger og beslutningstagere på højt niveau om de metoder, der er udviklet her i Farsø.  På det seneste har Danske Regioner vist interesse for "Farsø-metoden" – eller ”Poul Hedevang-metoden”, fordi man ønsker denne metode udbredt til hele landet.
 

Der er mange forskelige kompetencer på Farsø sygehus.  For at give et godt overblik, udarbejdede vi i samarbejde med de forskellige afdelinger et katalog over specialerne. Et meget informativt værktøj både for andre sygehuse, men også de praktiserende læger, som dermed har et godt overblik over, hvordan de kan trække på ekspertisen på sygehuset. 

Reduktion i skadestuens åbningstid
Små bump på vejen har der også været i 2018.  Vi måtte acceptere en reducering i skadestuens åbningstid.  Det var vi kede af, da det rammer patienterne. Besparelsen forblev på sygehuset, idet Ortopædkirurgisk klinik fik lov til at omkonvertere denne til flere operationer.   

Usikkerhed om palliativafdeling
Der opstod på et tidspunkt usikkerhed om den palliative afdeling. Det skyldtes nogle vage og tvetydige formuleringer i et administrativt notat.  Derfor rettede vi henvendelse til regionen for at sikre, at regionen er af samme opfattelse som os om, at en nedlægning af den palliative afdeling i Farsø, vil være en ændring i sygehusstrukturen.  Det gav regionen os ret i, og det betyder, at en eventuel ændring alene kan ske ved en flertalsbeslutning i regionsrådet.  Og, den er ikke aktuel, blev vi forsikret om. Men, det er noget, vi har på vores observationsliste. 

Tappebus nedlagt
Desværre måtte vi i 2018 vinke farvel til tappebussen.  Det var et stort tab for bloddonorerne, der nu skal køre langt for at give blod.  Dette er – ikke mindst,  en stor ulempe for virksomhederne, som dermed skal afgive personale i længere tid, når der skal gives blod. 

Søger hjertelæge
Sidste år valgte vores dygtige hjertelæge desværre at gå på pension.  Det giver nogle udfordringer, idet sådanne specialister ikke er i overtal.  Vi har påpeget problemstillingen overfor den øverste sygehusledelse under vores seneste dialogmøde. Det er afgørende for den store kirurgiske produktion, at der også er medicinske læger til rådighed på matriklen. 

Dygtige og engagerede medarbejdere betyder alt
Uden dygtige medarbejdere i hver eneste stilling ville vi ikke have et sygehus i Vesthimmerland, som det vi har i dag. Derfor vil vi fra Støtteforeningens side gerne sige Jer alle en stor tak for Jeres arbejde, som udføres med kvalitet og engagement.   

Til slut en stor tak til vore medlemmer og andre bidragydere, som gør det muligt for støtteforeningen hvert år at give udstyr til glæde for de mange patienter, der dagligt behandles på Vesthimmerlands sygehus i Farsø. 

Nyt medlem i bestyrelsen
Efter mange som bestyrelsesmedlem og herunder også som formand valgte Christian Bach Iversen, Vester Hornum ikke at lade sig genvælge til bestyrelsen. Han blev afløst af Lars Andresen, Hvalpsund.   

Fra formand Kirsten Moesgaard lød der en stor tak til Christian Bach Iversen for sin utrættelige indsats i Støtteforeningen, heraf ca. 10 år som formand. Det glæder os at du stadig er med på sidelinjen.  

Christian Bach Iversen kvitterede for takken ved at sige: - Jeg har set en mening med at kæmpe for Farsø Sygehus. Det er årsagen til at det ikke har været spildt. Vi har kunnet råbe Regionsrådet op når der har været brug for det.

 

e-max.it: your social media marketing partner