GISLUM: Grundlovsmødet i Gislum er blevet en populær tradition med langt over 100 deltagere, derfor lægger præstegården også i år lokaler til arrangementet.

Og det helt bogstavligt talt. For grundlovsmødet går i år fra at være et teltmøde i præstegårdshaven til at foregå indendørs i selve præstegården.

Som det er mange bekendt skal den gamle præstegård rives ned, og er allerede ryddet for inventar. Derfor er det valgt at holde grundlovsfesten inde i selve præstegården. På den måde får alle muligheden for at se præstegården indefra en sidste gang inden den rives ned og erstattes af en ny på samme matrikel. Tegningerne for den nye præstegård vil være lagt frem.            

Årets grundlovstaler vil være Morten Nebel. Han er oprindelig udannet cand.phil i musik fra AUC i Aalborg. I dag er han leder for en Friskole i byen Ydby i Thy og bosat i Holstebro.  Han deltager i kirkelivet i Holstebro, spiller musik, fotograferer en smule, og underviser bl.a. i faget Medborgerskab, der forsøger at sætte fokus på demokrati, frihed, samfundet og ikke mindst vores gode gamle Grundlov.


Friskoleleder MortenNebel vil være årets grundlovstaler i Gislum

Da der grundlovsdag som bekendt også er folketingsvalg, vil konfirmandstuen være indrettet som valgcafe, hvor resultaterne fra folketingsvalget aftenen igennem vises på storskærm.

 

Men inden grundlovstalen bliver der mulighed for grille sin aftensmad på grillerne i præstegårdshaven og sætte sig til bords i præstegården med sin grillmad eller sin medbragte madkurv.    

 

Efter grundlovstalen vil der være et stort kaffebord for alle.

 

e-max.it: your social media marketing partner