FARSØ: Der er vokseværk i organisationen ”Tværs”, så meget at man nu rykker administration og kursusfaciliteter til Farsø by

Nærmere bestemt på adressen Nørregade 14, der indtil videre husede Galleri 14 - og før det, boghandel.

Bygningen er ejet af Centergruppen I/S, der bl.a. også ejer Farsø Rådhuscenter. Man er lige nu i gang med en gennemgribende renovering af stueetage, 1 sal og kælder.    

Rykker ind 1. september
”Tværs” regner med at kunne rykke ind 1. september.

Den nye organisation efter Solhaven og Himmerlands Rådgivningscenter – ”Tværs”, startede op for lidt over 3 år siden.

Tværs består ud over en kursus- og konsulentvirksomhed, af Solhaven på Tværs som er for anbragte unge mellem 14 og 18 år og Himmerlandsskolen på Tværs som er et tilbud til voksne – herunder domsanbragte.

Det er især sidstnævnte tilbud der er i udvikling. Og det er oftest her at kommunerne har svært ved at finde tilbud der virker.

Det er også derfor, at der på det seneste har været småt med plads på Svoldrupvej 35, hvor der siden organisationens start har været administration og kursusvirksomhed.

Kursusvirksomheden rykkede allerede ud for et år siden, efter at seks nye 2- værelses lejligheder blev etableret på Svoldrupvej. Nu er der brug for yderligere 2 lejligheder og derfor inddrages stuehuset også, som hidtil har været ”Tværs” administration.

Brug for plads
Derfor har man i et stykke tid søgt efter lokaler til administration- og kursusvirksomhed, men det har været svært, når det er så mange kvadratmeter man har brug for.

Stueetagen vil blive indrettet med to store kursuslokaler med mulighed for at indrette et tredje. 

Derudover vil forstander for Tværs, Asgar Toft Kristensen med sin personalekreds af socialrådgivere, psykiatere og administrativt personale indrette sig med kontorer på adressen. Foreløbigt vil 12 personer havde sin base på Nørregade 14.


Her i stueetagen indrettes der kontorer, kursuslokaler, fællesrum, køkken og ny indgang til huset.      

Men der vil være aktiviteter langt ud over det, for ”Tværs” organisationen, der i dag tæller over 100 ansatte, vil afholde sin kursusaktivitet og sine personalemøder for sit pædagogiske personale her. Det seneste års tid har denne aktivitet foregået i lejede lokaler hos Dronning Ingrid Hallerne.           

Det har været en fin løsning, men det mest optimale er, at samle administration og kursusvirksomhed på samme adresse, som det også tidligere har været tilfældet på Svoldrupvej.  

I dag har Tværs 9 botilbud under sig, som fordeler sig på ca. 35 beboere, der alle er voksne behandlingskrævende over 18 år. Herudover har man tilsyn med tidligere beboere, der er rykket i egen lejlighed.   

e-max.it: your social media marketing partner