FREDBJERG: Der skal være en bedre balance mellem land og by.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab sætter fornyet fokus på de mange aspekter, der er med til at skabe vækst, beskæftigelse og liv på landet.

Derfor har de to organisationer frem til Folketingsvalget arrangeret en række valgbesøg for de politiske partier til landsbyer, landbrug og fødevarevirksomheder i landdistrikterne.

I sidste uge var det således Dansk Folkeparti der blev ledt til landsbyen Mogenstrup ved Skive. I dag var det De Konservatives tur, der var inviteret til Vesthimmerland, nærmere bestemt Fransgård Maskinfabrik i Fredbjerg og herefter landsbyen Strandby.    

Valget på de to steder kom efter henvendelse til LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, hvor den lokale LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen pegede på de to steder. 

Den Konservative delegation bestod af Justitsminister og formand Søren Pape Poulsen, folketingskandidat Per Larsen, generalsekretær Søren Vandsø, og Himmerlands folketingskandidat Henrik Dalgaard og kampagnekonsulent Caroline Møller Jensen.

Landdistrikternes Fællesråd var repræsenteret ved kontorchef, Noa Jankovic og formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

De besøgende fik en rundvisning på maskinfabrikken i Fredbjerg ført an af administrerende direktør Jørgen Fransgaard.

Fransgård Maskinfabrik A/S er en familieejet virksomhed med en 10.000 kvm. stor fabrik og mere end 50 års erfaring. Virksomheden producerer et bredt udvalg af niche og specialmaskiner til mark, skov og vej. Maskinerne bliver udviklet i tæt samarbejde med nye og gamle kunder. Der eksporteres til selv de fjerneste dele af verden.

Undervejs blev der talt om dansk producerede produkter, virksomhedens eksport til udlandet som udgør 92% og hvordan rammevilkårene kan blive bedre. Hvordan det er at drive virksomhed i landdistriktet og udfordringen ved at ligge langt ude på landet og have meget dårlig mobil- og bredbåndsforbindelse som er en hæmsko for en moderne og højteknologisk virksomhed. Samt betydningen af det lokale ansvar ved at skabe arbejdspladser i et område langt ude på landet og holde på folk i mange år.       

Søren Pape Poulsen var tydeligt imponeret over det engagement og den stolthed som virksomhedens medarbejdere udviste. Dette understregede Jørgen Fransgaard med adskillelige både 50 års, 40 års og 25 års jubilæer i virksomheden.


Administrerende direktør Jørgen Fransgaard viste delegationen rundt på Fransgård Maskinfabrik. De fik også en god snak med medarbejderne, hvor flere, bl.a. Bjarne Pedersen kunne afsløre, at han har arbejdet hos Fransgård i over 40 år og er stolt af det.       

Det gjorde også indtryk på Søren Pape Poulsen at Fransgård er så specialiseret en niche produktionsvirksomhed, som forsøger at tilpasse sig de enkelte markeder.

Til det sagde Jørgen Fransgaard. Det er ikke logisk at vi her i Fredbjerg svejser noget der skal så langt hen som Australien. Og sådan kunne Jørgen Fransgaard blive ved indenfor specialerne vej, skov og græs, som virksomheden leverer maskiner til. Men en ting er sikkert vi udvikler ikke noget vi ikke kan producere eller hvor prisen ikke passer.

De fik Søren Pape til at stille spørgsmålet som er et gennemgående fokus i hans valgkamp, hvordan skaber vi penge – altså vækst. Alle andre partier har kun været optaget af hvordan vi bruger penge.  

Og til det svarer han selv. Vi skal belønne de virksomheder og medarbejdere der vil gøre noget ekstra. Det kan være medarbejdere der har indvilliget i overarbejde i en periode for at deres virksomhed kan følge med det antal ordrer der kan være sæsonbetinget. Men deres ekstra indsats forsvinder med den forhøjede skattebetaling, så derfor skal der gennemføres skattelettelser på topskatten              

Jørgen Fransgaard var enig i de konservative betragtninger. På maskinfabrikken har det hidtil været let nok at skaffe den fornødne arbejdskraft, men det begynder at knibe nu, og skattesystemet tilskynder ikke medarbejderne til at tage overarbejde, siger han.  Folk vil hellere holde fri end at tage overarbejde, hvis det betyder, at de dermed rammer skatteloftet og skal betale topskat og måske betale ekstra til børnehave eller vuggestue.

Omkring Fransgårds fremtidsudsigter kunne Jørgen Fransgård fortælle at der ingen planer er om at flytte virksomheden, selvom den ligger langt ude på landet.

 

e-max.it: your social media marketing partner