FARSØ: Den forestående familiesammenføring rykker hele tiden nærmere. Første etape af museumsudvidelsen,

der skal sikre et nyt fælles museum for Thit Jensen og Johannes V. Jensen er ved at være tilendebragt.

Her til eftermiddag blev der derfor afholdt rejsegilde på den nye tilbygning. En udvidelse der skrider planmæssigt frem. 


Her ses indgangen til den nye Thit fløj. 

Tilbygningen til det eksisterende museum skal rumme samlingerne fra Thits Mindestue, der i øjeblikket har til huse i et mindre lokale i Farsøs gamle administrationsbygning på Torvet 1. Med museumsudvidelsen bliver det derfor muligt at fortælle historien om begge Farsøs berømte søskende på samme sted.  

Projektet har været flere år undervejs, og efter årsskiftet kunne byggeriet endelig gå i gang. Den endelige åbning af det nye fælles museum er fastsat til 5. oktober 2019. 

Museumsudvidelsen realiseres med Vesthimmerlands Kommune som bygherre og Tyge Tolstrup A/S som entreprenør.  

Det samlede byggeprojekt på i alt 180 kvm er muliggjort gennem bevillinger fra Vesthimmerlands Kommune, Nordeafonden, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Fonden for Sparekassen Farsø, Spar Nord Fonden, Vanførefonden, Thits Venner og Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet.

Ud over håndværkerne var rigtig mange medlemmer fra henholdsvis Thits Venner - der er støtteforeningen bag Thit Jensens Mindestue, og medlemmer af Støtteforeningen for Johs. V. Jensen Museet mødt frem til rejsegildet.


Med til et rejsegilde hører pølser og de blev indtaget i rigelige mængder mens den nye fløj blev taget i øjesyn. Dette rum bliver Thits i det nye fælles museum.  

Der var taler af formand for Johs. V. Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen og Niels Heebøll, der som næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, talte på vegne af Vesthimmerlands Kommunen. Desuden er Niels Heebøll kommunens repræsentant i Johs. V. Jensen Museets bestyrelse.     


Tale af formand for Johs. V. Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen ved rejsegildet mandag den 13. maj 2019

 

Velkommen til rejsegilde på det ny Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museum. Det er et rejsegilde som markerer at vi nu er tæt på målstregen – tæt på åbningen af det ny museum.

 

Og det er en god nyhed. For planerne om et fælles museum for de to søskende har været undervejs i efterhånden meget, meget lang tid. Helt tilbage i 2012 indledte vi forhandlinger med kommunen om projektet. Det resulterede i, at kommunen i 2013 opkøbte naboejendommen – det er her hvor vi står nu, og stillede den til rådighed for en udvidelse af museet.

 

Næste skridt var at skaffe økonomi til projektet gennem ansøgninger til en lang række forskellige fonde og puljer. Det har været en proces med rigtig mange udfordringer. Vi erfarede nemlig meget hurtigt, at små forfattermuseer ikke står i første række, når de store fonde deler penge ud.

 

Men til slut lykkedes det. I 2017 var økonomien på plads. Projektet blev herefter overdraget til kommunen og efter en behandling i det kommunale system kunne byggeriet så sættes i værk her i januar måned.

 

Nu er planerne for museet fysisk ved at tage form. Vi har fået tag over hovedet og kan afholde det traditionelle rejsegilde. Det er en god anledning til at sige tak til håndværkerne for veludført arbejde leveret til tiden. Jeg er sikker på, at jeg kan gentage den tak for veludført arbejde, når det færdige byggeri afleveres senere.

 

Med det her projekt får Farsø et enestående forfattermuseum – det eneste forfattermuseum her i landet for to søskende.

 

Og det er jo ikke et tilfældigt søskendepar. Begge to satte deres markante præg på kunsten og samfundsdebatten i det 20. århundrede. Thit med sine historiske romaner og sin revolutionerende kamp for frivilligt moderskab og Johannes med sit helt usædvanlige forfatterskab der indbragte ham Nobelprisen og placerede Farsø på det litterære verdenskort. 

 

Og selvfølgelig skal museet ligge i Farsø. For selv om Thit og Johannes begge forlod deres hjemegn i en ung alder, så slap det vesthimmerlandske landskab og den vesthimmerlandske blæst aldrig sit tag i dem. Deres opvækst her i en usædvanlig dyrlægefamilie blev den hovedstol, som de flittigt brugte af i deres forfatterskaber og i deres alsidige kulturelle virksomhed.

 

Men det er også en historie, som rækker langt ud over Vesthimmerland. Og i en museumssammenhæng har den det, der skal til, for at blive en attraktion for kulturturister fra både nær og fjern. Det er et potentiale som vi skal udnytte i den kommende tid til gavn for museet, for Farsø og for Vesthimmerland.

Uddrag af Niels Heebølls tale, næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune og desuden kommunens repræsentant i Johs. V. Jensen Museets bestyrelse, ved rejsegildet mandag den 13. maj 2019

 

Det er rigtigt, rigtigt dejligt at se at det nu er kommet så langt som det er. Det har været en lang proces. En af sparingspartnerne har været kommunen, som jeg står her som repræsentant for. Og det har nok været et had/kærlighedsforhold kommunen og museet imellem – uden kærlighed hele vejen igennem. Det har været bøvlet af mange forskellige grunde. Men det viser sig så, at vi er kommet så lang som vi er kommet i dag. Jeg har lige været rundt at kigge, og jeg synes det er imponerende så meget vi alligevel endte med at få ud af det. Det ser rigtigt spændende ud!. Jeg vil gerne bruge lejligheden til at sige en stor tak til de mange frivillige omkring Johs. V. Jensen Museet og Thit Museet der har arbejdet med de her ting i så mange år og har holdt ved og har knoklet på med at tingene kunne ske. Jeg tror mange andre ville have opgivet undervejs og ville have sagt det her kan simpelthen ikke nytte noget, der er for mange bump på vejen. Der har været en gruppe omkring det her som har holdt ved. Og det skal de have en stor tak for!. Jeg er imponeret!. Det jeg også er imponeret over, er det som der i forvejen foregår i det her hus og hvad der bliver arrangeret af ting og sager af meget høj kvalitet. Jeg har derfor de største forventninger til hvad der kan ske fremover. Nu er det både Thit og Johs. der skal samarbejde og få tingene til at ske her i huset. Det synes jeg lover rigtigt godt!. Stor tak til alle der har haft med det at gøre og rigtig meget held og lykke med huset fremover.

 

e-max.it: your social media marketing partner