HVALPSUND: Ud af Hessels Venners 230 medlemmer mødte ca. 40 op til foreningens generalforsamling her til aften.

Formand Bodil Nymark aflagde beretning over årets arrangementer og tiltag: 

Der var ca. 100 gæster til Valborg aften, Svend Ovenskov og Trine Vasegaard fortalte om det gamle Louns og Alstrup. Det er altid populært når lokale fortæller. 

I maj blev der holdt Laug aften. Et arrangement der er kommet for at blive, en hyggelig aften med rigtig godt fremmøde. Laug medlemmerne giver udtryk for at det er en god måde at lære hinanden at kende.  

Den 2. juni fejrede vi museumsleder Bodil Jakobsens 10 års jubilæum. 

De forskellige laug er altid aktive på de forskellige store aktivitetsdage, men også når der er levendegørelse onsdage i juli, disse dage har været en stor succes med rigtig mange besøgende, børnene synes det er spændende at arbejde i de forskellige værksteder. Hessels laug bliver inviteret til at komme med en stand mange forskellige steder. Vi fortæller om Hessel og får en rigtig god snak med mange forskellige folk, mange møder vi senere på Hessel til et eller andet arrangement. Det er altid populært når vi står i vores Hesseltøj og deler smagsprøver ud. I 2018 har der været en Hessel stand følgende steder: Veterantraktormesse i Aars, husflidsudstilling i Låstrup, skovens dag i Uhrehøje, dyrskue i Løgstør og Hjørring, i Farsø Hot Sommer, Æblets Dag og By Night til jul, i Hvalpsund ”Sommeren kommer til Hvalpsund”.  I forbindelse med det kan nævnes at i 2019 indleder Hessel et tættere samarbejde med Hvalpsund og vil deltage i deres forskellige arrangementer i sommerens løb. 

Laugene er altid åbne for ny medlemmer, skulle nogle være interesserede, så er man velkommen til at henvende sig.  

Der skal lyde en stor tak til alle jer der så trofast møder op og klæder jer i Hessel tøj og fortæller om Hessel, naturligvis også stor tak til alle de mange frivillige der møder op og arbejder på forskelligvis på aktivitetsdagene og er med til at formidle vores kulturarv. Uden jer kunne der slet ikke være dette dejlige levende museum. 

Aase Grove Laursen, Bodil Nymark, Kjeld Jensen, var på valg til bestyrelsen, Aase og Bodil modtog genvalg, Kjeld ønskede ikke genvalg. I stedet for Kjeld blev suppleant Knud Krogh Jensen valgt. Suppleant Søren Byrjalsen blev genvalgt og i stedet for Knud blev Kjeld valgt. 

Bestyrelsen 2019-20 består herefter af: formand Bodil Nymark, næstformand Knud Krogh Jensen, sekretær Laila Andersen, kasserer Torben Guldager, medlem Aase Grove Laursen, suppleanterne Søren Byrjalsen og Kjeld Jensen. 

Efter generalforsamlingen fortalte Holger Jessen om året på Hessel og om nye tiltag i 2019 og lidt om helhedsplanen. Knud Krogh Jensen viste en flot billedserie om årets gang på Hessel.

 

e-max.it: your social media marketing partner