VESTHIMMERLAND: Byrådet havde forslag til ændring af gebyrstruktur for virksomhedes benyttelse af genbrugspladsen på dagsordenen ved torsdagens byrådsmøde.

Uretfærdig abonnementsordning
Baggrunden er at kommunen har modtaget en henvendelse fra en virksomhed om retfærdigheden i den nuværende abonnementsordning for håndværkere og anlægsgartneres betaling for adgang til genbrugspladserne. 

Som det er i dag, kan virksomhederne vælge at købe et abonnement (vignette) eller et ”klippekort”, hvor der betales pr. besøg. På pladserne i Oudrup og Aars kan også betales efter vægt. 

Abonnementsordningen betales i dag ud fra det antal ansatte der fremgår af CVR-registret. For nogle virksomhedsformer medregnes ejer, som en af de ansatte, mens ejer ikke medregnes i andre virksomhedsformer (ApS, A/S, I/S osv.). Det betyder, at en virksomhedsform kan afgøre, om man betaler et højt eller lavt gebyr, hvis man ligger på grænsen mellem de enkelte kategorier.  

Klager foreslår, at der enten ikke tages hensyn til virksomhedsform, men bare ses på antal ansatte i de enkelte kategorier – eller at man laver en eksponentiel afregning, hvor man betaler det samme gebyr pr. ansat. 

Behov for ændring
På baggrund af klagen, har Teknik- og Miljøudvalget bedt sin forvaltning om at kigge på gebyrstrukturen for afklaring af eventuelt behov for ændring. 

På baggrund af dette samt drøftelser med Vesthimmerlands Forsyning er man kommet frem til tre forslag på 3 modeller, hvorefter erhverv fremover kan blive opkrævet gebyr. For alle modeller gælder det, at også den nuværende klippekortordning bortfalder. 

De tre modeller der er at vælge imellem er: Model 1: Nuværende abonnementsordning tilføjet endnu en kategori, Model 2: Abonnementsordning – betaling pr. ansat. Model 3: Betaling pr. besøg 

Kr. 190 pr. besøg
Forvaltningen har i samråd med Vesthimmerlands Forsynings administration anbefalet model 3, som er en enkel model, der ikke gør forskel på virksomhedstype eller bilstørrelse. Administrativt sker faktureringen på bagrund af nummerpladeregistrering. Ved model 3 vil der heller ikke være formelt krav om årlige brugerundersøgelser. Der vil dog fortsat være brug for opfølgning på, om det fastsatte gebyr dækker de faktiske omkostninger. Vesthimmerlands Forsyning foreslår at taksten pr. besøg i 2019 fastsættes til 190 kr. uafhængigt af køretøjets type og eventuel tilkoblet trailer 

Registreres med nummerpladeaflæsning
Vesthimmerlands Forsyning vurderer, at fakturering på baggrund af det nye nummerpladesystem vil kunne påbegyndes omkring maj 2019.

Denne indstilling har Byrådet godkendt og den nye ordning kan derfor træde i kraft når nummerpladesystemet tillader det.

e-max.it: your social media marketing partner