VESTER HORNUM: Den 22. marts 1994 kunne borgerne i Vester Hornum, Flejsborg, Hyllebjerg og Gatten indvie deres nye fælles aktivitets- og forsamlingshus i Vester Hornum.

Fire byer som altid har stået sammen - og deraf navnet på det nye hus, ”Firkløveren”  

Der er nu gået 25 år siden indvielsen og forsamlingshuset bruges i dag mere end nogensinde, ja - det er rammerne for en eller anden aktivitet eller sammenkomst dagligt.


Firkløveren har nu eksisteret i 25 år og det blev fejret i dag lørdag 

25 års jubilæum
Derfor skulle huset også fejres i anledning af 25 års jubilæet og det blev det her til formiddag hvor ca. 50 brugere af huset var repræsenteret. Det være sig foreninger fra både lokalområdet men også organisationer med lokalafdelinger i Vesthimmerland som holder til her. Særligt inviteret var dem der var med til at tage initiativet for 25 år siden.

For 25 år siden deltog også ca. 50 personer i indvielsen. Af naturlige årsager var det ikke alle de samme der mødte frem i firløveren i lørdags.  

Gitte Bøgh, hvis mor Grethe Bøgh der som formand for pensionistforeningen sammen med Onsdagsklubbens formand Thorvald Nielsen tog initiativ til Firkløveren for over 25 år siden, havde været i de gamle protokoller og fundet frem til Firkløverens historie.   

For at blive aktivitetshus skulle der en udvidelse til. Det oprindelige gulstenhus havde forinden været privatbolig for forskolelærer Martha Sørensen. Da hun fraflyttede huset blev det omdannet til bibliotek, ligesom skolelægen flyttede ind, da der ikke var plads på skolen. Biblioteket flyttede dog snart igen, da Lærer Larsen stoppede som skoleinspektør og hans bolig dermed stod tom.  

Biblioteket blev dog hurtig afløst af hjemmeplejen og en sundhedsplejerske som flyttede ind.  

Ønske om aktivitetshus
Efterhånden opstod ønsket om et aktivitetshus. Man han udset sig at opføre huset på Vinkelvej, men arbejdsgruppen der foruden Grethe Bøgh og Thorvald Nielsen hurtigt blev suppleret med overlærer Christian Bach Iversen, pastor Jens Munk Christensen, tømrer Jens Aage Johansen, købmand og formand for borgerforeningen Niels Jørgensen ønskede det anderledes. Man havde udset sig gulstenshuset langs Hovedgaden.


Her hilser Gitte Bøgh på nogle af medlemmerne fra arbejdsgruppen for 25 års siden, Chr. Bach Iversen og Jens Munk Christensen. Gitte Bøghs mor Grethe Bøgh var en af de to initiativtagere til ”Firkløveren”  
  

Kostede 400.000
En om- og tilbygning kostede kr. 400.000, hvor godt halvdelen blev søgt hjem gennem fonde. Den anden halvdel kom fra Farsø Kommune, mens foreningerne selv sørgede for -og bekostede indretningen af huset.  
 

En tilbygning på 100 m2, som skulle bruges som ny stor fællessal, stod lokale Jens Aage Johansen fra Vester Hornum Bygeindustri for opførelsen af.  

Og som man kan se, er det stadig i dag et flot og tidssvarende byggeri som opfylder Firkløverens formål som forsamlings- og aktivitetshus.        

Aktivitet i huset hver dag
Ketty Kristensen fra Onsdagsklubben, der står for alt det praktiske omkring lige fra at booke tider ind til rengøring og opsyn med huset fortæller, at der er en eller form fra aktivitet i huset hver dag.  

”Gnisten” en tilbud fra Kræftens Bekæmpelse indfinder sig hver mandag eftermiddag. Tirsdag er det dagplejens børn der indtager huset. Onsdag er det naturligvis onsdagsklubben har lokalerne og sådan kan man blive ved lyder det fra Ketty Kristensen, der også fortæller at der også mulighed for et spil billard i lokalerne, når de ikke er optaget af møder, kurser og festlige sammenkomster, som huset også kan bookes til. 

Byens foreninger er flittige brugere af huset. Også kommunens frivilligråd har sine base her.   


Firkløveren er rammen omkring mange aktiviteter, møder, kurser og festlige sammenkomster. En af de festlige var i dag, hvor man fejrede Firkløverens 25 års jubilæum med formiddagskaffe. 

Nye luftfotos af de fire byer
Borgerforeningen har også sine forsamlinger her og jubilæumsgaven fra foreningen var fire nye luftfotos anno 2019 af de fire byer der står sammen om Firkløveren. Billederne vil, når de er taget, supplere de luftfotos som man i forvejen kan se i Firkløveren og som stammer tilbage fra starten af 1980’erne.         

 

e-max.it: your social media marketing partner