FARSØ: Slår man op på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside under erhvervsgrunde, er der lige nu reelt kun en grund at vælge imellem i Farsø by.

Det drejer sig om Søndergården 30 langs Fabriksvej i Farsøs sydlige industrikvarter. For et år siden var her to erhvervsgrunde, men den ene er blevet solgt i mellemtiden, hvilket viser at lysten til at drive virksomhed i Farsø er der.        

Derfor arbejder Farsø Erhvervsråds bestyrelse også for en udvidelse af erhvervsområdet i det sydlige industrikvarter i Farsø.  

-Vi har i øjeblikket stort set ingen ledige erhvervsbyggegrunde i byen, hvilket er et problem, vi skal have løst, lød fra formand Brian Otte på rådets generalforsamling i sidste uge.  

I forbindelse med etableringen af den nye genbrugsplads på hjørnet af Røjbækvej og Svoldrupvej skabes der ganske vist en 3 – 4 mindre erhvervsgrunde langs Svoldrupvej, men det er ikke nok og de henvender sig mest til service- og håndværkervirksomheder - og altså ikke industri og produktion.  


I forbindelse med etableringen af Farsøs nye genbrugsplads er der også blevet skabt 3 – 4 mindre erhvervsgrunde langs Svoldrupvej. De henvender sig mest til mindre service-  og håndværkervirksomheder - og altså ikke industri og produktion, som kræver betydelig flere kvadratmeter.     

Udvidelse af industrikvarter
-
Det er vores mål, at vi får udbygget vores industrikvarter ud imod grusgraven syd/øst for Fabriksvej i området imellem Svoldrupvej og Svingelbjergvej. Vi har i den forbindelse en tæt dialog med Vesthimmerlands Kommune omkring dette, lød det fra Brian Otte.

For det kan være en lang proces at få udlagt nye arealer til erhvervsgrunde, særligt hvis området er udlagt til et andet formål, såsom landsbrugsjord eller råstofudvinding, som det er tilfældet for det udpegede område.  

Der kan derfor sagtens gå op til 2 år eller mere før at erhvervsgrundene kan blive udbudt til salg. Man kan derfor risikere, at en potentiel interesseret virksomhed må se sig om efter et andet sted end Farsø at slå sig ned.    

For lang byggesagsbehandling
Og oveni lægger Brian Otte Vesthimmerlands Kommunes pt. lange byggesagsbehandlingstid.
 

-Det er et kæmpe problem. Ekspeditionstiden på at få behandlet en byggeansøgning ligger i øjeblikket på op til 16 uger, hvilket er stærkt utilfredsstillende. Det går ud over væksten i vores kommune, at virksomheder ikke kan få gennemført den ønskede udbygning eller ændring af deres bygninger og at tilflyttere til kommunen ikke kan få bygget deres nye drømmehus på en af de mange byggegrunde, som vi har i vores kommune. Bliver dette problem ikke løst hurtigt, så vil det både koste arbejdspladser og nye borgere til vores kommune. 

Vi er gået sammen med erhvervsrådene Aars, Løgstør og Aalestrup om at lægge maksimalt pres på kommunen, for at få løst problemerne. De tilbagemeldinger vi får siger, at man fra kommunens side gør alt hvad man kan for at få bugt med puklen af de mange byggesager. Det er håbet, at man omkring sommerferien 2019 er nede på en sagsbehandlingstid på 4 – 6 uger. 

Detailhandel omkring bymidten
Erhvervsrådet har også deltaget i for-debatten omkring udpegning af et muligt detailhandelsområde ved den nordlige rundkørsel i Farsø by. Debatten omkring det pågældende område var igangsat af en henvendelse fra discountkæden Netto, der havde vist interesse for at komme til byen på denne placering.
 

Erhvervsrådet er meget positiv overfor at nye store detailhandelskæder viser interesse for at etablere butik i Farsø. Det fortæller, at vi har en interessant detailhandel og en tilstrækkelig stor kundegruppe, som gør det interessant for nye spillere at etablere sig. 

At vi har en så interessant detailhandel i en by med kun ca. 3.500 indbyggere, skyldes utvivlsomt Farsø Rådhuscenter. Det er vigtigt at vi værner om vores indkøbscenter, derfor er det erhvervsrådets holdning, at nye detailhandelsområder skal placeres i umiddelbar nærhed til vores bymidte, så vi sikrer størst mulige synergier til butikkerne i Rådhuscenteret. 

Farsø Erhvervsråd har derfor anbefalet, at kommunen finder en placering centralt i Farsø tæt ved Rådhuscenteret til etablering af en ny dagligvareforretning.

 

e-max.it: your social media marketing partner