FARSØ: Selvom de to søskende Johs. V. og Thit Jensen i levende live temmelig sikkert havde frabedt sig denne praktiske foranstaltning

så er det nu ved at blive en realitet. Thit og Johs. V. flytter sammen på Søndergade 48 i det nuværende Johs. V. Jensen Museum, der lige nu er ved at blive udvidet med en tilbygning til Thit Jensen.         

Og byggeriet er allerede godt i gang. I slutningen af januar blev bygningen på nabogrunden, som Vesthimmerlands Kommune for nogle år siden købte til formålet, væltet.  

Siden har entreprenører og murere været i gang med at støbe fundamentet til den 180 m2 store tilbygning der fremmover bl.a. skal rumme samlingerne fra Thits Mindestue, der i dag holder til på Torvet 1.  

Nu hvor konturerne til Thits del af museet kan ses, synes Vesthimmerlands Kommune, Johs. V. Jensen Museet og Thits Venner, i sidste uge, at det var passende at markere byggeriets start og vise byggepladsen frem.   


Her ses de personer der i særdeleshed har arbejdet for et samlet Johs. V. og Thit Jensen Museum: Fra venstre ses Lillan Gross og Inge Yde Frederiksen fra Thits Venner, tidl. Formand for Kultur – og Fritidsudvalget Kurt Friis Jørgensen, nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget Asger Andersen, formand for Johs. V. Jensen Museet Hans Støttrup Jensen, formand for Johs. V. Jensen Museets Støtteforening Else Marie Drost og bagerst museumsleder Peter Hørup.      

7 år undervejs
Formand for Johannes V. Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen, udtrykte glæde over at det omsider er lykkedes at tage dette store skridt. 

- Det der mest glædelig at sige i dag fra museets side er: Nu er det ikke engang løgn. Det kommer i gang!.
 

Det her startede tilbage i 2012. Det har været en rigtig sej proces. Benspænd og udfordringer undervejs – men også med rigtig god hjælp.  

For efter en lang forberedelsesperiode, er det først nu - 7 år senere, at både økonomi og projektering er kommet helt på plads og byggeriet har kunnet tage sin begyndelse.  

Hans Støttrup Jensen rettede en særlig tak til tidligere formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kurt Friis Jørgensen for hans store indsats for at få byggedrømmen til at blive virkelighed. Der var også en tak til hans efterfølger i udvalget, Asger Andersen, som fortsatte kampen for museet. 

Byggeriet koster 2,5 millioner kroner, som dels finansieres af Vesthimmerlands Kommune og velvillige fonde. Dertil kommer yderligere 977.000 kroner fra Nordea Fonden, som skal bruges til nye digitale formidlingsformer på museet.  


Thits fløj af Johs V. Jensen Museet skyder lige nu op af jorden. Byggeriet er færdigt 1. september, hvorefter indretningen går i gang. 

Kan man gøre det?
-Nu skal Thit og Johannes jo flytte sammen. Det er der selvfølgelig mange der har sagt. Kan man gøre det? Nu gør vi det i hvert fald. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på at Thit og Johannes stadig skal være forskellige og den konflikt, forskellighed og uenighed der var mellem de to søskende skal være en del af dynamikken i det nye museum. Det skal være det vi kan fortælle en masse gode historier om, lød det fra Hans Støttrup og fortsatte:   

- Det bliver det eneste museum for to søskende i Danmark. Men ikke mindst bliver det et vigtigt brand for Farsø, at man kan fortælle at Farsø er der hvor Thit og Johs. V. kommer fra. Vi tror på, at interessen vil øge vores årlige besøgstal på 3000 med 50 procent – og det bare i det første år.  

Nuværende formand for fritids- og kulturudvalget, Asger Andersen supplerede:   

- Jeg tror på at forskellighed skaber udvikling - i hvert fald når man har en grundlæggende respekt for hinanden. Derfor tror jeg også, at det, at de to er i samme museum, vil styrke oplevelsen af dem begge.  

Byggeriet skal stå færdigt 1. september, og indvielsen er allerede planlagt til den 5. oktober.


Pr. 5. oktober 2019 bliver Thit Jensen officielt beboer på Johs. V. Jensens Vej, hvor hendes fløj af Johs. V. Jensen Museet står klar til indvielse. 

 

e-max.it: your social media marketing partner