HVALPSUND: Selvom det kun er 4 år siden Friplejehjemmet Hesselvang blev en realitet efter en større udvidelse og renovering af det tidligere plejehjem, så viser aktivitetsniveauet nu at der allerede er behov for en mindre udbygning.

Det er vel at mærke i aktivitetsafdelingen, der i daglig benævnelse går under ”Aktiviteten” 

Personalet har flere gange givet udtryk for, at der er pladsmangel i ”Aktiviteten”. Det er vanskeligt at få plads til de mange spændende projekter, såsom fremstilling af alt lige fra påskekyllinger til julebukke samtidig med, at der bliver spillet kort eller billard.  

Hesselvangs bestyrelse besluttede derfor sidste år i samråd med personalet, at løsningen er en udvidelse af lokalet, så der både kan blive plads til de spændende aktiviteter, men også plads til alle de materialer, der indgår i processerne. Da lokalet var klemt inde mellem husets køkken og boliger, blev løsningen at bygge ud til to sider.  

Håndværkerne rykkede ind på Hesselvang sidste efterår. De har udvidet aktivitetslokalet til to sider med henholdsvis 45m2 og 28m2. Så fra at have et aktivitetslokale på 50 m2, er der nu 123 m2. at udfolde sig på for beboere, frivillige og ansatte. 


Beboere og frivillige får nu betydelig mere plads til de mange aktiviteter og kreative projekter som de sammen laver.  Her ses det store lokale, hvor der bag bagvæggen gemmer sig et depotrum, hvor de mange materialer som bruges kan opbevares.     

Lokalerne er indrettet således, at det er muligt at lave ét stort rum, men også at dele op i to mindre rum, når der er behov for det. Det vil sige, at der vil kunne laves flere forskellige aktiviteter eller møder samtidigt. I den ene ende er der bag en skydelåge væg lavet et depotrum, hvor ”Aktivitetens” mange materialer kan opbevares. Hidtil har man skullet stable karton, maling, pensler og meget andet rundt på hylder og under borde. Altså der hvor man har kunnet finde plads. 

Her til eftermiddag skulle de udvidede lokaler indvies. Det skete naturligvis på behørig vis med taler fra friplejehjemmets leder Pia Nielsen, arkitekt John Christensen og entreprenør Knud Kristensen inden friplejehjemmet ældste beboer på 100 år, Esther Andersen greb den gyldne saks og klippede den røde snor til de udvidede lokaler.


Friplejehjemmets nye formand Henning Clausen, som netop har afløst Søren Skovgaard Madsen, bød beboerne på vin og kransekage ved indvielsen. 
Pia Nielsen kunne fortælle, at det mindre lokale på 28m2 allerede er blevet navngivet ”Rottehullet”, da man her sammen med aktiviteterne godt kan nyde en lille genstand, mens det store aktivitetslokale endnu ikke har fået sit navn.         

Friplejehjemmets bestyrelse benyttede også lejligheden til at tage officielt afsked med sin afgående formand Søren Skovgaard Madsen for en utrættelig indsats for at realisere ideen med et friplejehjem. Hans afløser og nuværende formand Henning Clausen lod en stor tak lyde til Søren Skovgaard Madsen for de 10 års samarbejde og indsats, men at man også fremover vil værdsætte hans indblanden og besøg på stedet.   


Afgående formand Søren Skovgaard Madsen takkede og bukkede for 10 år og for talen fra Hesselvangs nye formand Henning Clausen. 


Flaget var til tops udenfor "aktiviteten" hvis indvielse blev fejret mandag eftermiddag

 

 

e-max.it: your social media marketing partner