VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har modtaget 250.000 kr. fra Regionsrådets udviklingsmidler til at igangsætte en for-analyse om mulighederne ved at etablere et center for dataintensive innovationer til gavn for det lokale erhvervsliv.

I projektet Nordvest Smart Production (NVSP) er der identificeret 2 problemer som gør det vanskeligt for virksomhederne at arbejde med digital sammenhæng:  

For det første har mange virksomheder gamle ERP løsninger (et system, der forbinder arbejdsprocesser i virksomheden på tværs af afdelinger så som lager, indkøb, salg, økonomi, produktion mv), hvilket ofte resulterer i en række “data-øer” , som gør det svært for virksomhederne at skabe en digital sammenhæng. 

Dernæst har mange virksomheder et behov for adgang til ressourcer og faciliteter, der kan hjælpe dem hen mod en digital sammenhæng. Det vil særligt gælde for de mest data-tunge teknologier som blockchain, deep learning algoritmer, big data og IoT-arkitekturer.  

En måde at løse de to problemstillinger på vil være et set-up, der centreres om supporterede cloud-løsninger forankret i et center, der indeholder såvel teknologiske løsninger som muligheden for avanceret vejledning og hjælp til konkrete opgaver og til fortsat digital udvikling.  

Derfor har Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Jammerbugt Kommune taget initiativ til at igangsætte en for-analyse om etablering af et center for dataintensive innovationer, for at afdække behovet blandt erhvervslivet samt undersøge mulige opsætningsmodeller. For-analysen vil omfatte ca. 50 virksomheder fra både  Vesthimmerland og Jammerbugt. Heraf vil ca. 10 blive udtaget til uddybende casestudier, med mulighed for at afdække behovet, mulighederne og udfordringerne mere detaljeret. Der vil derudover blive afholdt en række workshops, hvor formålet er at informere og inddrage forskellige virksomheder, interesseorganisationer og vidensinstitutioner. 

Udover Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune er Erhverv Væksthimmerland, Vækst Jammerbugt og Fonden Autonomous med i foranalysen.   

Projektet har et samlet budget på kr. 500.000, hvor Region Nordjylland finansierer 250.000 kr. i støtte (50%) gennem de regionale udviklingsmidler. De resterende 250.000 kr. bliver finansieret gennem timemedfinansiering fra partnerne.  

Projektet strækker sig over 12 måneder og Fonden Autonomous vil være tovholder for at udarbejde for-analysen, men vil gøre det i tæt sammenspil med Erhverv Væksthimmerland. Derforuden vil en række lokale produktionsvirksomheder samt virksomheder fra andre brancher og sektorer deltage for at få afdækket deres behov og ønsker.

 

e-max.it: your social media marketing partner