VESTHIMMERLAND: Her ved årets første møde i Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune er udvalget blevet præsenteret for en status på de igangværende anlægsprojekter på kommunens skoler og institutioner.

 

Det ser således ud:  

 

Løgstør skole, i alt 47,5 mio. kr. i årene 2017-2020
Fløj 1 er færdig og taget i brug.
Fløj 2 tages i brug 1. marts 2019.
Budget og tidsplan forventes fortsat at holde.

 

Renovering Aalestrup skole, i alt 33 mio. kr. i årene 2019-2021
Der er afholdt opstartsmøde den 21. november 2018. Der er nedsat arbejdsgruppe og styregruppe.

 

Børnehuset Aalestrup, i alt 2,350 mio. kr.
Der er afholdt opstartsmøde den 27. november 2018. Det er besluttet, at tilbygningen udbydes som en hovedentreprise.

 

Ungemiljø Aars, 600.000 kr.
Der arbejdes på løsningsforslag. Midlerne overføres til 2019.
Der henvises i øvrigt til Byrådets beslutning den 13. december 2018.

 

Toppedalskolen
Der er afholdt møde den 3. december 2018 med forvaltning, arkitekt Krogh Madsen, Toppedalskolen og Ejendomscenteret med henblik på, at udarbejde en projektbeskrivelse til budget 2020.

 

Der er indkaldt til møder med henholdsvis Bakkeskolehallen og Multihallen i januar 2019.

 

Arbejdstilsynet har givet et påbud i forhold til utæt tag og vinduer på Brøndumvej. Ejendomscenteret reparerer i nødvendigt omfang.

 

Farsø SFO, i alt 3 mio. kr. i årene 2019-2020
Farsø SFO flyttes til det gamle posthus i Farsø
Der er indkaldt til opstartsmøde den 29. februar 2019.

 

V. Hornum skole: Ventilation er færdig

 

Østermarkskolen: Udearealer reetableres med asfalt efter rørskade. Udføres primo 2019.

 

Farsø skole: Tag på fællesareal/aula er næsten færdig

 

Gedsted skole: Flytning af LBO til skole. Skolen deltager selv meget aktivt, hvilket giver ejerskab. Arkitekt Krogh Madsen er hyret til, at komme med løsningsforslag til indretning af LBO. Udbudsmateriale forventes klar til 2019.

 

Mejsevej: Der er opsat hegn.

 

I forbindelse med opsætning af ventilationsanlægges bruges et rum i børnehaven til teknikrum. Rummet benyttes i dag til opbevaring af barnevogne. Det er derfor besluttet, at der etableres et skur til opbevaring.

 

Bakkegården. Der er opsat hegn.

 

Aars skole: Ventilation og nyt tag er i opstartsfasen. Ejendomscenteret har afholdt 2-3 møder med teknisk serviceleder.  Det forventes, at arbejdet kan udføres i sommerferien 2019.

 

e-max.it: your social media marketing partner