FARSØ: Etableringen af Farsøs nye genbrugsplads på Røjbækvej har været længe undervejs og har også budt på et par ekstra uforudsete anlægsudgifter undervejs

Selvom Vesthimmerlands byrådet i august 2014 og april 2016 stod klar med anlægsbevillinger på i alt kr. 9.445.000 til etablering af ny genbrugsplads på Røjbækvej 2A, så har beløbet ikke kunnet slå til. Projektet løb nemlig ind i udbedring af ustabile jordbundsforhold.

Den nye servicebygning på genbrugspladsen er placeret, hvor den gamle lagerbygning lå. Af den årsag, var vurderingen ved projektets start, at der ikke ville være problemer med bunden under bygningen.  Men da entreprenøren begyndte at grave, viste det sig imidlertid, at underlaget bestod af jordlag og ”gammel søbund” toppet med blandet opfyld (gammelt byggeaffald med træ, beton, jern mv.), som man ikke kan etablere en ny bygning ovenpå.

Meromkostningerne for gravearbejde og nyt opfyld blev kr. 348.927 for ekstra gravearbejde og sandpude under bygningen, prøvetagninger samt bortkørsel og sortering af jord. Hertil andre ekstraordinære uforudsete omkostninger på ca.kr. 93.000, herunder skærpede krav til miljørum.

Altså er projektet blevet kr. 442.000 dyrere.

Merudgiften finansieres af affaldshåndteringen – altså Vesthimmerlands Forsyning, idet de samlede udgifter til anlæg af pladsen indregnes i de gebyrer, der opkræves hos boligejendomme og de virksomheder, der benytter genbrugspladsen.Farsøs nye genbrugsplads er arealmæssigt tre gange så stor som den nuværende på Søndergården. Den ventes at stå færdig i februar og tages i brug til marts.  

 

    

 

e-max.it: your social media marketing partner