FLEJSBORG: Den høje betonsilo som i årtier har rakt i vejret over Flejsborg og har været synlig fra såvel Vester Hornum og Overlade er nu jævnet med jorden.

 

Det er især siloen, men også stillestående maskiner, der ikke har været i drift siden 2011 - og dermed har været i stærkt forfald, der har fået borgere og Vesthimmerlands Kommune i dialog med betonværkets ejer Unicon A/S.

 

De første møder mellem kommune og Unicon blev afholdt for præcis et år siden. Udkommet blev at kommunen via landsbypuljen giver et tilskud, og Unicon står for det resterende beløb til nedrivningen.

 

Nedrivningen startede i sidste måned.

 

Det er nedbrydningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S, der står for nedrivningsarbejdet under tilsyn af rådgiver DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S.

 

Efter at nedrivningen er tilendebragt er det planen at anlægge et stort græsareal, som kan bruges af byens borgere. Under nedrivningen bevares kontorlokalerne, som blev bygget i 2000, og stadig er meget anvendelige. Lokalerne vil blive stillet til rådighed af Unicon A/S til foreninger eller andre lokale, som kunne have interesse deri.

 

Nedrivningsarbejdet forventes færdigt her i januar.


Så forfaldent så det ubenyttede betonværk ned i Flejsborg før det blev revet ned.

 

e-max.it: your social media marketing partner