VESTHIMMERLAND: Som man også har kunnet følge nøje i Farsø Avis’s spalter, har der været stor aktivitet i Vesthimmerlands Kommune i det forgangne år.

Derfor havde borgmester Per Bach Laursen ved årsskiftet inviteret den lokale presse til en gennemgang af ”Året der gik” på Rådhuset i Aars. 

Omvæltning i livet
Som bekendt tiltrådte Per Bach Laursen som borgmester ved årsskiftet. At begynde på et nyt job er altid en stor ændring i livet. Men at gå fra at være landmand til at blive borgmester og dermed allemandseje, betegner Vesthimmerlands borgmester ikke overraskende som en kæmpe omvæltning i livet. Der var ikke noget der kom bag på mig, men det har krævet store udfordringer bl.a. skulle jeg finde en driftsleder til gården hjemme i Overlade, Per Bach Laursen.
 

Vesthimmerlands nye borgmester har været særdeles aktiv og synlig det første år og der er ikke planer om at reducere arbejdsindsatsen i det nye år. 

Et af de nye initiativer han ser meget frem til, er at invitere de tidligere borgmestre i de fire gamle kommuner til en snak. - De har alle været en del af gamet, og det tror jeg der kan komme mange spændende tanker på bordet ud af, siger Per Bach Laursen.  

En anden ting som borgmesteren ser frem til er at Made In Denmark turneringen vender tilbage til Gatten i 2019, foreløbigt for et år. Men indledende samarbejder med Viborg Kommune og en række erhvervsvirksomheder er gået i gang, således at der kan arbejdes på tre år fremfor et år ad gangen. 

Et samarbejde mod syd kan også være interessant i anden turistmæssig sammenhæng, selvom der lige nu arbejdeså en Himmerlandsmodel, da Christiansborg ligesom på erhvervsområdet vil have færre destinationer og væksthuse fremover.    

Aktivt 2018
Der har været særdeles travlt i Byrådet og hos borgmesteren i det forgangne år.

Efter kun 17-dage som borgmester kom årets første succes, nemlig 24 statslige arbejdspladser til Vesthimmerland.
 

Borgmesteren har også været på en række virksomhedsbesøg i det forgangne år. De viser at der godt gang i efterspørgslen på arbejdskraft og der derfor ingen ledige er. 

Han kan også fortælle at det drøner derudaf, særligt i Aars hvor der opleves et sandt byggeboom, således at grundudstykningerne ikke kan følge med. Desuden arbejdes der på et svømmecenter og et ungehus. Aars Ringvej blev også indviet i 2019. Der er dog stadig problemer med at tung trafik kører gennem centrum, hvilket skyldes ikke opdaterede GPS’er. Der arbejdes også på en Hærvejsmotorvej, hvor Christiansborg er lydhør overfor en linjeføring ad A13, hvoraf en del går gennem Vesthimmerlands Kommune.  

I 2019 kommer Produktionsskolerne i Hvalpsund og Næsby under en ny FGU ordning. For Vesthimmerland betyder det at værkstederne samles i Aars, men placeringen er endnu i besluttet, men det vil være oplagt i forbindelse med Erhvervsskolerne.  

Efter at byfornyelserne i Hornum, Ranum og Gedsted er tilendebragt fortsættes til de mindre byer i kommunen, som har en størrelse hvor der skal arbejdes sammen som klyngebyer. – Vores filosofi er at få noget småt til at blive stort og det kan måske også betyde at vi for at udvikle os skal have noget afviklet, siger Per Bach Laursen.  

Der bevilliget penge til Sundhedshuse i både Aalestrup og Farsø og det ser ud til at Sundhedshuset i Aalestrup bliver realisteret først. Vesthimmerland har en problematik omkring lægemangel. Selvom det er en regional opgave, så er det også i kommunens interesse at få det løst. Især Løgstør, Farsø og Aalestrup er udfordret.   

Det sker i Farsø området
Kigger man specifikt på Farsø området kan borgmesteren fortælle at genbrugspladsen i Farsø lige nu er ved at blive opført, det samme gælder en tilbygning til Johs. V. Jensen Museet i det nye år. Ligeledes er der bevilliget penge til projektet ”Farsø Fælled”, der er en del af udviklingsprojektet ”Den Røde Tråd” i Farsø men som specifikt går på udviklingen af stadionområdet til en bevægelseszone for alle borgere.

Farsøs nye udstykning Idunsvej vil der blive gjort en fornyet indsats for. Mange har stadig den opfattelse at der følger mange restriktioner med ved at bygge her. Det gælder såvel udstykningens grønne profil som grundenes udformning.    
 

Strandby Skoles bygninger er gået tilbage til Vesthimmerlands Kommune efter at Vesthimmerlands Naturfriskole nu er lukket. Kommunen har ikke planer om at sælge bygningerne, der er i stedet planer om undervisningsformål af sprogelever.

Omkring byggeplanerne ved lystbådehavnen i Hvalpsund er de p.t. gået i stå. Kommunen har udbudt en grund til salg til rækkehusbyggeri som der ikke kommet henvendelser på. Et såkaldt mageskifte mellem en privat ejer og Vesthimmerlands Kommune er endnu ikke skrevet under. Og hvad angår grundkapital til netop denne type projekter, er den netop blevet opbrugt for de næste tre år, oplyser borgmesteren. Men vil naturligvis gøre alt for at finde en løsning.
 

En løsning blev der også fundet vedrørende det forfaldne Unicon i Flejsborg, der nu rives delvis ned.

-En løsning vedrørende den udskældte mejeribygning i Farsø er der til gengæld ikke fundet, men det er heller ikke kommunens opgave, da bygningen har en privat ejer, siger Per Bach Laursen. Men hvis bygningens forfald er til fare for omgivelserne må kommunen naturligvis skride ind. 

Omkring det planlagte biogasanlæg i Holme, afventer man datoen den 3. januar som er fristen på høringssvar. Men borgmester Per Bach Laursen siger, at kommunen kigger meget på den øgede trafik og transport til og fra anlægget, særligt omkring Haubro, men det kan der findes en løsning på.   

e-max.it: your social media marketing partner