VESTHIMMERLAND: Ved landsbyernes årsmøde, den 8. november 2018, blev der afholdt valg til Landsbyudvalget.

Der blev valgt to medlemmer og to suppleanter fra hvert af de fire lokalområder. Valgperioden er to år for medlemmer og et år for suppleanter.  

Valgt for de fire lokalområder:
Aars lokalområde - Elsebeth Skadhauge, Blære - 1. suppleant Jesper Vestergaard, Østrup og 2. suppleant Jens Brøndum, Haubro. Øvrigt medlem Heidi Glerup, Østrup
 

Farsø lokalområde - Børge Poulsen, Alstrup - 1. suppleant Vibeke Hvidsten, Hvalpsund og 2. suppleant Thomas Overgaard, Vester Hornum. Øvrigt medlem Hanne Maribo, Ertebølle 

Aalestrup lokalområde - Gerda Sørensen, Simested og Ester-Helene Vinther Frei, Fjelsø (valgt for 1 år) - 1. suppleant Jørgen Brunsborg, Østerbølle og 2. suppleant Henning Als, Simested 

Løgstør lokalområde - Henrik Mortensen, Vilsted - 1. suppleant Jan Arnbjerg Christensen, Ranum og 2. suppleant Hasse Kirch, Skarp Salling. Øvrigt medlem Martin Sørensen, Ranum. 

Asger Andersen og Niels Heebøll er udpeget af byrådet for indeværende byrådsperiode. 

Mange forslag til indsatsområder
Ligeledes på årsmødet fremkom de enkelte lokalområder med forslag til indsatsområder for 2019.
 

Forslag til indsatsområder fra de fire lokalområder:  

Løgstør lokalområde: Branding, Bosætning/finansiering, Samskabelse og Landsbyforskønnelse.

Aalestrup lokalområde: Mentalsundhed/mentalhygiejne, Samarbejde mellem landsbyerne - også på tværs af lokalområder, Opbygning af lokalt ejerskab.

Aars lokalområde: Hvordan får vi tilflyttere, til at blive en del af vores fællesskab, Branding, turisme, bosætning.

Farsø lokalområde: Landsbyudvikling som politisk område, Bypedel, Bosætning, Fællesskab og samarbejde, Byfornyelse, Cykelstier - udvikling af stisystemer
 

Landsbyudvalget anbefaler på bagrund af disse indstillinger følgende indsatsområder for 2019:Bosætning og branding , Det gode værtsskab, Den gode historie, Fællesskab og samskabelse, Samarbejde mellem landsbyer, Byudvikling - hvor er de unge? Tænk nyt - stort og småt

 

e-max.it: your social media marketing partner