VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har, som en stor del af Region Nordjylland, gennem en længere periode været karakteriseret ved udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse af læger. 

Regionens Praksisplanudvalg har i henhold til overenskomsten om almen praksis udpeget en række lægedækningstruede områder, hvori de praktiserende læger har nogle særlige vilkår – herunder forbedret adgang til oprettelse af delepraksis og ansættelse af læger, samt mulighed for refusion af omkostninger ved sygdom og barsel hos ansatte læger. 

I Vesthimmerlands Kommune er lægedækningsområderne Løgstør, Farsø og Aalestrup udpeget som værende lægedækningstruet.

I Praksisplanen er der fastsat et måltal for, hvor mange ydernumre, der skal være tilknyttet hvert lægedækningsområde, således at der er balance mellem antallet af borgere og læger. Ifølge gældende Praksisplan skal der være 24 ydernumre i Vesthimmerlands Kommune. Der er – og har altid været – ydernumre, der ikke er aktive. I Vesthimmerlands Kommune er der 22 aktive ydernumre.

Region Nordjylland har i marts 2018 kortlagt lægedækningen i Vesthimmerlands kommune og gennemsnitsalderen for lægerne i Vesthimmerlands Kommune. Denne oversigt kan ses i figur 1 herunder.

På møde i Regionens Praksisplanudvalg i oktober blev der desuden fremlagt oversigt over antal borgere pr. læge og åbne/lukke status for læger i hele regionen. Tal vedr. Vesthimmerland ses i tabel 2. 

I forhold til ledige ydernumre er der skelnet mellem ydernumre, der er disponeret (ydernummer med patienter, der er reserveret af bestemte praksis, men endnu ikke besatte med læger) og ikke-disponeret (0-ydernumre/ledige ydernumre, hvor der ikke er patienter tilknyttet).

Region Nordjylland har siden 1. januar 2018 drevet et midlertidigt lægetilbud i Gedsted i Vesthimmerlands Kommune efter praktiserende læge Ole Mogensen valgte at lukke sin klinik i Gedsted.

Det er grundlæggende en regional opgave at sikre lægedækning

 

Tabel 1. Lægedækning fordelt på lægedækningsområde (opgjort af Region Nordjylland marts 2018)

 

Antal praksis

Antal aktive læger

Gennemsnitsalder

Løgstør

2

6

58,5

Farsø

2

3

51,3

Aars                       

4

10

55,3

Aalestrup

2

3

64,5**

I alt

10

22

56,5

** Alder på læger i midlertidigt regionsdrevet tilbud ikke medtaget

Tabel 2. Lægedækning fordelt på praksisniveau (Praksisplanudvalget d. 10. oktober 2018)

Lægedækningsområde

Navn på praksis

Åbne/lukke status

Antal aktive læger

Ledige - ikke disponerede ydernumre

Antal patienter/Antal patienter pr. læge

Løgstør

Peter Duedal

Lukket

1

 

1.923 / 1.923

Løgstør

Lægerne i Løgstør

Åben

5

 

8.052 / 1.610

Farsø

Lægerne Nybovej 4

Lukket

2

 

3.680 / 1.840

Farsø

Lægehuset Dr. Ingrids Vej

Lukket

1

2

2.446 / 2.446

Aalestrup

Regionsklinik Gedsted

Åben (selektiv)*

1 lægekapacitet

 

1.017 / kan ikke opgøres

Aalestrup

Lægehuset i Aalestrup

Lukket

2

 

3.697 / 1.849

Aars

Lægehuset i Hornum

Lukket

2

 

3.701 / 1.851

Aars

Lægehuset Østermarken

Åben (selektiv)*

5

 

8.473 / 1.695

Aars

Lægehuset Søndergade

Åben (selektiv)*

1

 

1.871 / 1.871

Aars

Lægeklinikken Kirkeplads

Lukket

2

 

4.312 / 2.156

 

*Kun åbent for borgere i visse postnumre eller vejnavne

 

 

e-max.it: your social media marketing partner