VESTHIMMERLAND: Renovest A/S's bestyrelse har på møde den 22. oktober 2018 godkendt, at der overfor Vesthimmerlands Kommune indstilles etableret et system med nummerpladegenkendelse på kommunens 4 genbrugspladser.

Fordelene ved systemet er, at Renovest nemt og hurtigt får: automatisk trafiktælling, med registrering af alle biler, fordelingen mellem besøg pr. måned, dag og pr. time, Populære tidspunkter for besøg via statistikmodul, Fordelingen mellem private og erhverv, Fordeling af postnumre og fordeling af gulplader med CVR-nr, P-nr, adresse, navn osv.

Men også pladserne får fordele f.eks.: Pladsmanden får advis, hvis han skal være opmærksom på en konkret kunde, Pladsmanden skal bruge mindre tid på kontrol og kan bruge mere tid på service og rådgivning, Private fra andre kommuner registreres, så de fremover eventuelt kan nægtes adgang, Virksomheder fra andre kommuner registreres, så de fremover kan nægtes adgang, med mindre de er registreret og tilmeldt i systemet. Erhvervskunder kan følge deres indkørsler, betalinger, transaktioner og se dokumentation for deres kørsel (kundeklub). Desuden følger der med systemet en overvågning, hvilket er nødvendigt, hvis der i fremtiden ønskes døgnåbne genbrugspladser.

Endelig kan systemet sættes op til at danne faktureringsgrundlag, hvilket vil være en stor fordel, hvis det senere besluttes, at erhverv skal betale pr. besøg i stedet for de nuværende vignetter og klippekort.

Ved valg af og investering i et registreringssytem skal bemærkes, at Regeringen i sit Forsyningsstrategi-udspil har foreslået, at kommunerne ikke må håndtere nogen former for erhvervsaffald. Regeringens forsyningsstrategi er endnu ikke godkendt, og det forventes først at ske i 2019 efter det kommende folketingsvalg. Hvis Forsyningsstrategien endelig vedtages uden ændringer, betyder det, at virksomheder ikke længere må komme på de kommunale genbrugspladser. Der bør derfor ikke alene vælges løsning ud fra, hvordan erhverv registreres på genbrugspladsen, men ud fra, hvordan borgerne bedst serviceres på langt sigt.

Kort om nummerpladegenkendelsesystemet:

Når bilen ankommer til bommen på genbrugspladsen, aflæses nummerpladen og bommen vil gå op, medmindre der er lagt en spærring ind på det pågældende køretøj - eksempelvis ved et ikke tilmeldt køretøj fra en virksomhed. Spoler i vejen registrer køretøjets størrelse og længde og dermed eventuelt påhæng.

Systemet kan opsættes til, at bilens fører ved ankomst skal angive, hvorvidt det drejer sig om erhvervsaffald eller husholdningsaffald. Hvis det drejer sig om erhvervsaffald, kan systemet sættes op til, at der dannes en efterfølgende faktura til virksomheden.

Virksomheders afregning for aflevering af farligt affald og asbestaffald vil fortsat skulle ske særskilt.

Udgifterne til etablering af et nummergenkendelsessystem på de 4 genbrugspladser er af Renovest – på baggrund af indhentede tilbud – anslået til 652.000 kr. Renovest har optaget investeringen i sit 2019-budget med afskrivning over 8 år 

De årlige driftsomkostninger inkl. afskrivninger, hostingaftale, serviceaftale osv. er beregnet til ca. 148.300 kr. Disse omkostninger forudsættes indregnet i gebyrerne for brug af genbrugsplads. For en husstand vil det betyde en takststigning på ca. 10 kr. pr. år.

Bemærkes skal, at en eventuel senere ændring af erhvervs betaling for brug af genbrugsplads fra nuværende vignette/abonnement til betaling pr. besøg medfører, at det ikke længere er obligatorisk at foretage årlige brugerundersøgelser. Dette vil frigøre Renovest for omkostninger på netto ca. 90.000 kr. årligt, når der samtidigt tages højde for omkostninger til fakturering.

 

e-max.it: your social media marketing partner