VESTHIMMERLAND: Region Nordjylland driver i dag et midlertidigt lægetilbud ”Regionsklinik Gedsted” med 1 ydernummer,

og annoncerer nu et ydernummer med patienter på almen praksis området i lægedækningsområde Aalestrup eller Farsø By med besættelse senest 1. maj 2019 eller efter nærmere aftale

Ydernummeret kan søges af såvel speciallæger i almen medicin, der endnu ikke driver praksis i henhold til overenskomsten såvel som af speciallæger i almen medicin, der allerede driver en eksisterende praksis.

Patientantallet i klinikken i Gedsted er pt. 1.141, men der tages forbehold for, at dette kan være ændret ved overtagelsesdatoen.

Praksisplanudvalget har givet tilladelse til, at ydernummeret kan flyttes fra Lægedækningsområde Aalestrup til Lægedækningsområde Farsø under forudsætning af, at ydernummeret placeres i Farsø By.

Hvis ydernummeret fastholdes i Lægedækningsområde Aalestrup gælder følgende:

•Lægedækningsområde Aalestrup er udpeget som værende lægedækningstruet i perioden 2018-2020 med henblik på udbetaling af differentieret basishonorar. Dette indbefatter iht. overenskomsten, at klinikken får andel i den årlige pulje, som fordeles nationalt til klinikker med praksisadresse i et lægedækningstruet område.

Hvis ydernummeret flyttes til Farsø by i Lægedækningsområde Farsø gælder følgende:

•For nuværende er lægedækningsområde Farsø af Praksisplanudvalget udpeget til at være et lægedækningstruet område. Dette indbefatter i henhold til overenskomsten, at lægeklinikker i området har ret til følgende:

•Fri adgant til at nedsætte sig i delepraksis i op til seks år
•Ingen begrænsning på antallet af ansatte og bedre adgang til ansættelse af yngre læger i fase tre af hoveduddannelsen i almen medicin
•Øget regional indbetaling til Administrationsudvalget m.h,p. at finansiere øgede udgifter til ansattes barsel og sygdom

 

e-max.it: your social media marketing partner