HAUBRO: Som det er bekendt her fra avisens spalter, er der delte meninger om anlæggelsen af et påtænkt biogasanlæg i Holme.

På baggrund af naboers bekymringer stod Vesthimmerlands Biogas Aps mandag aften klar til at fortælle om projektet og ikke mindst svare på spørgsmål.

Mødet var sat i stand af Haubro Sogns Beboerforening, gerne ønskede anlæggets omfang, lugtgener og ikke mindst koncentrationen af transporter til og fra anlægget belyst i forhold til Haubro by, der vil ligge i en afstand af 2,1 km fra anlægget

Men mødet, som havde over 50 deltagere, havde naturligvis også stor interesse fra de nærmeste naboer i Holme.

Fra Vesthimmerlands Biogas ApS mødte direktør Lasse Buhl Jørgensen og medinvestor og investor Jens Bigum fra Gislum op for at klarlægge nogle forhold.   

Haubro borgerne havde især fæstnet sig ved kørselsvejen til og fra anlægget, som en GPS pr. automatik vil lede gennem Haubro ved efterskolen på Elevvej og friskolen på Vadgårdsvej. 

Denne rute kunne straks tilbagevises af Jens Bigum, som lovede at anlæggets egne transporter fra nord vil blive ledt gennem Løgstørvej i Haubro og videre til Holmevej. Dette beroligede de fremmødte Haubro borgere, der med visualiseringer og talmateriale fra Vesthimmerlands Kommune til udarbejdelsen af en ny lokalplan, også lod sig overbevise omkring andre forhold.

Anderledes var det til gengæld fra beboerne i Holme. De har efter flere måneds granskning i projektet, fortsat har stor modstand mod projektet, som de også har givet udtryk for i deres høringssvar i forbindelse med den fordebat der har været i forbindelse med projektet.

Det de især hæfter sig ved, er den store usikkerhed der er omkring talmaterialet. Dertil kommer at det foreløbige lokalplanforslag indeholder rigtig mange forbehold.

Jens Bigum kunne fortælle at de usikre tal beror på, at aftalerne med de landmand der vil benytte anlægget langt fra er på plads.

Det fik straks en modreaktion fra salen fra Holmebeboer Mona Andersen.

-Ja, der nemlig ikke nogle af landmændene i Holme der vil levere til anlægget, for så kunne jeg da forstå det, og vil også acceptere anlæggets beliggenhed.

Det gav straks anledning til spørgsmålet til Jens Bigum, som vil blive storleverandør til anlægget, hvorfor anlægget ikke kunne anlægges på hans egne arealer i Gislum.

Svaret herpå var, at det vil han også gerne hvis det kunne lade sig gøre. Men flere forhold har været til hinder, som til gengæld opfyldes i Holme, såsom vejnettet, miljøkrav og en naturgasledning tæt ved.

I Holme findes en stor reguleret vej med cykelsti og en masse kvægbønder rundt omkring. MR stationen(naturgasledningen) findes ved Mølgårdsvej. I Gislum ville der f.eks. skulle anlægges en 10 km lang pumpeledning, kunne Jens Bigum fortælle.  

Uanset hvad, var det tydeligt at naboerne er meget kede af placeringen, som de mener vil få stor betydning for værdien af deres ejendomme.

- Hvem vil bo ved siden af et biogasanlæg og hvad det følger med sig af genér. Vi er blevet ramt af to onder i forbindelse med den grønne omstilling, først vindmøllerne – som vi trods alt fik erstatning fra, og nu et biogasanlæg, lød det fra en Holme beboer.
 

Desuden var der stor skepsis overfor intensiviteten af trafik på Holmevej. Der er i dag målt 242 lastbiler om dagen. Det vil blive forøget med 30 transporter – altså 60 ekstra forbikørsler om dagen med op 56 tons store lastbiler. Vejen kan ikke bære det, lød fra Olau Holtvin, hvis ejendom ligger tæt på Holmevej.          

Af andre fakta der blev spurgt ind til, kunne der oplyses, at anlægget bliver dobbelt så stort som det i Vegger. At et biogasanlæg skal producere i 25 år og at anlægget vil kunne tilføre 12-15 nye arbejdspladser. 

I morgen onsdag den 3. oktober, er fordebatten om biogasanlægget i Holme til behandling Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg. 


Sådan ser grovskitsen ud for anlægget


Vesthimmerlands Biogas ApS vil bygge her på Holmevej 98, hvor der for øjeblikket bliver foretaget arkæologiske udgravninger.

 

 

      

 

e-max.it: your social media marketing partner