SVINGELBJERG: I forbindelse med høstgudstjenesten i dag i Svingelbjerg Kirke, vil der være en hel ny døbefont midt i rummet.

Den nye døbefont er tegnet og udført af billedhuggeren Erik Heide fra Mors.

Fonten er cirka 85 cm høj. Der er en fordybning i kummen, så det oprindelige dåbsfad som har fulgt med gennem kirkens 110 årige historie, også kan ligge deri, når der er dåb.

Set fra oven er kummen en blomst med fire kronblade. Fra romansk stil kunne man kalde det for en firkløverfont, hvor de fire buer symboliserer de fire paradis-floder, Pishon, Gihon, Tigris og Eufrat, der med udspring i Edens Have løber ud i verden og altså lige til denne font. De fire buer danner også et kors, og symboliserer også dåben, til den korsfæstede og de fire evangelier. Dertil kommer - ren stil og kunstnerisk, at de fire buer i bladene spiller sammen med kirkerummets fire store rundbuer, mod hver verdenshjørne. Buerne er både symbolske, men giver også en fin fornemmelse af det store rum og underbygger dette.

Granitten, er en såkaldt Larvik-granit, og som navnet antyder, er den fra det norske fjeld, men som via Istiderne findes i Himmerland, men kun mellem Limfjorden og nord for Randers, og dermed en ”lokal” sten til en lokal kirke, der ligger lige midt i morænelandskabet, skabt af isen, ved Lerkenfeldt Å. 

Stenen er gråsort, men i dagslys har den også et grønligt skær, der passer flot ind i kirkens øvrige interiørs farver. Det er lige fra Larsen Stevns Alterfresko, hvor Kristus bærer en grønblå kjortel, og antependiet fra 2018, der er vævet i grønblå nuancer, til kirkebænkenes vævede polstring. I kirkebænkegavlene findes samme grønblå nuance i udskæringerne.

Menighedsrådet og sognepræst Troels Laursen glæder sig det fine arbejde og samarbejdet med Erik Heide og ser frem til at døbefonten skal i brug i næste måned ved en barnedåb. Men foreløbig kan den nydes ved høstgudstjenesten.


 

 

e-max.it: your social media marketing partner