VESTER HORNUM: På et borgermøde i dag i Vester Hornum Hallen blev 75 borgere enige om at lade købmandsprojektet i Vester Hornum fortsætte.

Som skrevet i sidste uges avis står Michael Frederiksen klar til at drive købmandsbutikken videre.

Men inden da skal et anpartsselskab købe købmandsbygningen, renovere og leje den ud til Michael Frederiksen.

Og netop etableringen af dette anpartsselskab fik ”Arbejdsgruppen til købmandens bevarelse” i lørdags grønt lys til at stifte.

Med til stiftelsen hører anpartshavernes indbetaling til selskabet. Foreløbigt er der forhåndstilkendegivet 272 anparter fra 156 anpartshavere. Et beløb der udgør kr.670.000

Et beløb, der på mødet af arbejdsgruppen blev betegnet som et stramt budget og er baseret på købt arbejdskraft. Men som kan give lidt luft hvis frivillige vil give en hånd ved renoveringen af butikken.   

Anpartshaverne skal derfor nu til lommerne - og også gerne flere end vi kender til, siger Martin Beck Nielsen fra arbejdsgruppen.

Pengene skal gerne være på kontoen senest den 3. oktober, således det er muligt at afholde en stiftende generalforsamling den 5. oktober.

Martin Beck Nielsen fortæller, at en tegningsblanket nu er sendt på mail til dem, som har tilkendegivet at de vil købe anpart, ellers kan en blanket afhentes i købmandsbutikken. Det er også her de kan afleveres.

Martin Beck Nielsen fortæller, at ud over en stor tilslutning til borgermødet, så var der også stor stemning for at fortsætte, og derfor vil vi gerne i Arbejdsgruppen sig tak for den støtte vi har fået indtil videre. 

 

e-max.it: your social media marketing partner