VESTHIMMERLAND: I denne uge 36 er det landsdækkene Demensuge. I Vesthimmerlands Kommune sættes der både fokus på det at være ramt af demens og hvad det betyder at være pårørende.

I den forbindelse vil kommunens fire hovedbyer, heriblandt Farsø i Farsø Rådhuscenter, få besøg med en stand hvor man kan få indblik i de tilbud der er. Der vil være en fra demensteamet og en trænende fysioterapeut fra Sundhedscenter Vesthimmerland til stede på standen.

Demens kan ikke helbredes. Men det nytter noget, og dyrker man motion kan det både øge livskvaliteten og sørge for, at sygdommen udvikles betydeligt langsommere. Det har Sundhedscenter Vesthimmerland draget gode erfaringer med træningstilbuddet  ”På Pulsen”

Træningstilbuddet er for de der er ramt af demens i lettere grad eller som er under udredning for en demenssygdom. Her er der ud over motion fokus på godt humør, musik som deltagerne kender og tid til hygge bagefter. Her skiftes deltagerne til at bage kage.

Der optages løbende deltagere til de to ugentlige mødegange, og der er i øjeblikket ledige pladser man kan få efter en samtale og en prøveperiode.

Tilbuddet har en periode eksisteret som et projekt, men nu er det gjort permanent. Og det har vakt interesse, da det ligger tæt op af de anbefalinger, som den nyeste forskning kan pege på. Blandt andet har et dansk studie påvist, at motion to gange om ugen har en gavnlig effekt, da det øger antallet af hjerneceller og forbindelser mellem hjernens centre, som sygdommen ellers ødelægger. Der er endnu ingen medicin som har en helbredende effekt på demens.

Demensteamet har testet deltagerne før de gik i gang og et år efter. De har set på ganghastighed og evnen til at multitaske, og her er konklusionen at den ikke er blevet dårligere efter et år med motion. Så konklusionen er at sygdommen er holdt i ave og ikke mindst at deltagerne bevarer deres dagligdagsfunktioner. 

De pårørende kan også fortælle at humøret, søvnen og koncentrationen er blevet bedre efter deltagelse på ”På Pulsen” – holdet.  Der er også enighed om at udviklingen af demensen ikke er så hurtig som tidligere og at deltagerne er blevet stærkere.  Desuden er de pårørende også ofte frustrerede over deres ægtefælles manglende initiativ, men når de deltager på holdet er det dejligt at vide, at de får sig rørt.

”På Pulsen"- deltagerne fortæller at det er rart at være sammen med ligesindede, og at de ikke er de eneste som bøvler med bl.a. Hukommelsen, endvidere føler de at de bliver ”lettere i hovedet”.

Efter i projektperioden at have foregået i terapien på Plejecenter Højgården er tilbuddet nu rykket til Blære Multicenter, hvor der er mere plads og flere aktivitetsmuligheder og sågar når vejret tillader det, mulighed for at træne i den tilstødende skov.Blandt andet har holdet kastet efter mål med pinde, kommet over forhindringer af træstammer og ballanceret på grene.

-Det er vigtigt at træningen også indeholder sjove episoder. Det skærper opmærksomheden og er noget der bliver husket næste gang, siger fysioterapeuterne Sara Ipsen og Sanne Schou, der træner ”På Pulsen” holdet.

-Musikken har også en særlig drivkraft for de demente. Netop musikken er lagret i hjernen i et beskyttelseskammer, hvor demensen ikke har adgang. Derfor et det et væld af ressourcer at hente der, som kan medvirke til at deltagerne giver den en ekstra skalle, lyder det videre fra de to fysioterapeuter, der efterhånden kan de dementes playliste udenad.  Men musik som vi genkender, bevirker at vi udskiller et hormon i hjernen; oxytosin, som er et glædeshormon og kan forklare at humøret et højt når der trænes 

-Der er ingen som kan gøre for at de er ramt af demens. Men jo tidligere man handler på det, jo større er chancen for at gøre noget i tide, lyder det samstemmende fra de to fysioterapeuter.

Fakta om demens:
- Der er ca 90.000 diagnosticeret med demens i Danmark., det svarer til ca 600 i Vesthimmerlands Kommune.
- Der er ingen helbredende kur af demenssygdomme.
- Sygdommen ødelægger gradvis hjernecellerne og sætter mentale evner ud af spil (hukommelse og opmærksomhed).
- Det er generel en stor belastning at være pårørende til en demensramt.
- Det er en lidelse som ofte resultere i indflytning i plejebolig.
- Motion har en gavnlig effekt på demensramte i et tidligt stadie, særligt i den tidlige fase, dels i forhold til dagligdags funktioner og livskvaliteten og dels i forhold til at forebygge indlæggelser og plejebolig.


 

e-max.it: your social media marketing partner