FARSØ: I dag kunne Den Jyske Sparekasse med afdeling i Farsø offentliggøre sit første halvårsresultat som aktieselskab.

Halvårsresultat før skat er på 49,6 mio. kr. og lever op til de budgetterede forventninger.

- Når der korrigeres for de udgifter, der har været forbundet med sparekassens børsmodning, så er det på niveau med halvårsresultatet 2017, som var på 76,8 mio. kr. Derfor er vi også tilfredse med resultatet, siger adm. direktør Claus E. Petersen.

Forberedt på nedskrivninger på grund af tørken
Sparekassens kapitalmæssige overdækning ved halvåret er på 4,2 pct. og lever ikke fuldt ud op til sparekassens målsætning på 5 pct.

- Vi har vurderet på de mulige konsekvenser af sommerens tørke og har i den forbindelse valgt at belaste solvensbehovet med ca. 40 mio. kr., så vi har en stødpude mod de øgede nedskrivninger på landbrugskunderne, der kan blive konsekvensen af tørken og det reducerede høstudbytte. Herudover medfører sparekassens eksponering mod landbrug, at der skal afsættes yderligere 40 mio.kr. til koncentrationsrisici på brancher. De i alt 80 mio. kr. svarer til de 0,8 pct., som den kapitalmæssige overdækning er reduceret med, fortæller Claus E. Petersen.

I overensstemmelse med forretningsmodellen er sparekassen i gang med at reducere sine risici i forhold til landbrugssektoren og ejendomme. Siden halvåret 2017 er eksponeringen mod landbrug og ejendomme således faldet med henholdsvis 163 og 95 mio. kr. Målet er i perioden frem til 2022 at reducere landbrugs- og ejendomseksponeringen med henholdsvis 500 og 200 mio. kr., således at landbrugs- og ejendomseksponeringen reduceres til henholdsvis 15 og 10 pct. af det samlede udlån. Sparekassen har identificeret den del af porteføljen, som skal afvikles, og en målrettet indsats er igangsat. Det seneste år er eksponeringen mod privatkundesegmentet steget med 427 mio. kr., hvilket sparekassen betragter som yderst positivt. Målsætningen er en fortsat stigende privateksponering.

Klar til børsnotering
Med omdannelsen til aktieselskab den 25. juni blev 1. halvår af 2018 skelsættende i Den Jyske Sparekasses historie efter 146 år som garantsparekasse.

I forbindelse med omdannelsen fik sparekassen tilført 200 mio. kr. i egentlig kernekapital og refinansieret kapitalelementerne fra nye professionelle investorer, som deler sparekassens overbevisning om en fortsat positiv udvikling.

- Det har været en omfattende proces at børsmodne sparekassen for at blive klar til både omdannelsen til aktieselskab og børsnoteringen i november. Alle sejl har været sat til, og resultatet er en organisation, som er blevet styrket yderligere i forhold til de stadig stigende krav, der stilles til pengeinstitutter. Det har blandt andet betydet, at sparekassen har afsat flere ressourcer til compliance og bekæmpelse af hvidvask. Samtidig er det blevet sikret, at alle politikker, forretningsgange og interne procedurer lever op til de krav, der stilles til et børsnoteret pengeinstitut, fortæller adm. direktør Claus E. Petersen og fortsætter: 

- Vi har en stærk og fremtidsorienteret sparekasse, som er klar til børsnotering den 22. november 2018 – og vi glæder os. 

Fastholder forventninger til årsresultatet
Sparekassen fastholder forventningerne til basisindtjeningen og resultatet før skat på henholdsvis 180-200 mio. kr. og 80-100 mio. kr., som blev udmeldt i forbindelse med periodemeddelelsen for 1. kvartal 2018.

 

e-max.it: your social media marketing partner