FARSØ: Forleden blev der afholdt velkomstreception for Johs. V. Jensen Museets nye leder Peter Hørup, der startede i sit nye job den 4. juli.

Formand for Johs. V. Jensen Museets bestyrelse Hans Støttrup sagde således i sin velkomsttale til Peter Hørup ved receptionen:  

-Sidste år meddelte vores tidligere museumsleder Sara Bouchet, at hun ønskede at fratræde stillingen, fordi hun ville koncentrere sig om sit forfatterskab. Derfor blev museumslederstillingen slået op i det tidlige forår. Den her gang kunne vi - i modsætning til tidligere, tilbyde ansættelse i en halvtidsstilling på overenskomstmæssige vilkår.  

Vi fik 60 ansøgninger til stillingen, heriblandt rigtig mange velkvalificerede ansøgere. Otte ansøgere blev kaldt til samtale.  

Efter at have læst de 60 ansøgninger igennem og have haft de otte udvalgte til samtale, var vi overhovedet ikke i tvivl. Der var fuldstændig enighed om at tilbyde Peter stillingen.  

Og det er der en naturlig forklaring på, nemlig Peters kvalifikationer:  

-Efter mange år som museumsinspektør har du et indgående kendskab til og erfaring med museumsvirksomhed. Du er fortrolig med et museums formidlingsvirksomhed både i analog og digital form, du har erfaringer med skoletjeneste og samarbejde med andre eksterne interessenter, og du har også kendskab til og erfaring med fundraising. Så du har været rundt i alle hjørner af et museums mange gøremål. Og – ikke mindst – så har du nogle spændende ideer og visioner om, hvor vores museum skal bevæge sig hen.  

Det er kvalifikationer og erfaringer, som vi har brug for her på stedet. Museet står i den kommende tid over for store udfordringer. I løbet af næste år udvider vi museet med en afdeling for Thit Jensen og skal i denne forbindelse i gang med at definere en helt ny platform for museet, herunder en opgradering af vores digitale formidling. Vi skal skærpe vores markedsføring og øge vores besøgstal. Vi skal intensivere vores samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner og udvikle vore skrivekonkurrencer og appel til de unge. Vores arrangementsrepertoire skal udvikles, og helt konkret skal vi allerede nu i gang med at planlægge næste års særudstillinger.  

Så der er nok at tage fat på, lød det fra Hans Støttrup.   

Kommer fra Gasmuseet
44-årige Peter Hørup er bosat i Nibe med sin familie, og de seneste 10 år har han været leder for Gasmuseet i Hobro. Peter Hørup er kandidat i historie fra Aarhus Universitet. Her har han også taget en supplerende uddannelse i italiensk sprog og kulturformidling. Før det var han i nogle år lærer og siden konstitueret forstander på Rødding Højskole, inden han i en periode var rejseleder og lærervikar på Nibe og Skørping Skoler.
 

De rigtige kvalifikationer
Men de kundskaber Peter Hørup har omkring museumsformidling, udstillingsopbygning og udarbejdelse af undervisningsmateriale er det - dét som museet – eller rettere sagt museerne for Johs. V. og Thit Jensen, får gavn af nu hvor de slås sammen for at udbrede kendskabet til bysbørnene i endnu større grad. Og i den forbindelse vil Peter Hørups erfaring som underviser og foredragsholder - særligt med kulturhistoriske emner, komme i brug.
 

Glæder mig til at komme i gang
-Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang. Der venter mange spændende opgaver forude. Først er det de kommende særudstillinger der skal arrangeres og derefter undervisningsmateriale til skoletjenesten. Her er det særligt undervisningsmateriale til de ældste klasser i folkeskolen og ungdomsuddannelserne der skal laves, så denne målgruppe kan få en moderne indgang til Johs. V. og Thits forfatterskaber og mærkesager.  

- I det hele taget er det nye samarbejder som der skal kigges på, så kendskabet til Farsøs to forfattere kan blive endnu mere udbredt, fortæller Peter Hørup, der både arbejder kortsigtet og langsigtet.  

Nye muligheder for museet
- For der er ingen tvivl om, at når udvidelsen af museet er gennemført, så er der nye muligheder der åbner sig. Og det glæder mig, at Vesthimmerlands Kommunen har sat bevillingen op, og den kan se, at man kan profilere sig på historie og kultur, siger Peter Hørup, der selv har en store interesse for kulturhistorie.   

Det forventes, at udvidelsen af Johs. V. Jensen Museet med den særlige afdeling for Thit Jensen vil stå færdig inden næste sommer.

 

e-max.it: your social media marketing partner