FARSØ: Den nye organisation efter Solhaven og Himmerlands Rådgivningscenter – ”Tværs”, der startede op for lidt over 2 år siden, har med vilje ønsket arbejdsro og levet en tilværelse væk fra offentligheden.

Men vil nu Tværs gerne fortælle om sine nye botilbud for voksne over 18 år, som organisationen mener har det helt rigtige indhold, og kan være medvirkende til at disse borgere - som er endt i en ond cirkel som de ikke selv kan komme ud af, med hjælp kan sluses ud i en normal tilværelse.

Psykolog og forstander for Tværs, Asgar Toft Kristensen har en personalekreds af socialrådgivere, psykiatere og pædagogisk personale omkring sig der efterhånden tæller 75 ansatte.

Tværs består ud over en kursus- og konsulentvirksomhed, af Solhaven på Tværs som er for anbragte unge mellem 14 og 18 år og Himmerlandsskolen på Tværs som er et tilbud til voksne – herunder domsanbragte.

Det er især sidstnævnte tilbud der er i udvikling. Og det er oftest her at kommunerne har svært ved at finde tilbud der virker.

For hos os gælder det stadig, at man ikke bliver opgivet, fortæller Asgar Toft Kristensen og det betyder også, at vi kan rumme de fleste og tager imod de mest sårbare borgere.

I dag havde Tværs rejsegilde på fire nye lejligheder på Svoldrupvej. De fire lejligheder er halvdelen af de i alt 8 nye 2-værelses lejligheder der etableres på Tværs.

-Det vi tilbyder disse voksne, er at bo egen lejlighed på almindelige lejevilkår med hjælp og støtte i hverdagen, fortæller Asgar Toft Kristensen. Formålet er først og fremmest, at de skal komme videre med deres liv og ikke føle at de er anbragt. Men vigtigt er det også at de kan tilpasse sig andre og deres omgivelser. Og det er det vores tilbud går på.        

-Vi har været på udkig efter et passende sted at oprette dette botilbud, men vi er igen og igen vendt tilbage til, at det bedste vil være at bygge til og bygge om på afdelingen på Svoldrupvej. Det er også her at Tværs organisationen har sin administration, forklarer Asgar Toft Kristensen.                        

Hver lejlighed har egen hoveddør, køkken og bad. Man kan således i ”dårlige perioder”, hvor man ønsker at være sig selv, blive i sin egen lejlighed og invitere dem indenfor som man ønsker - herunder personalet fra Tværs. Omvendt kan man også socialisere med andre i fællesområdet, hvis man ønsker dette.

Asgar Toft Kristensen fortæller at de kommende beboere oftest er personer med psykiske lidelser og knæk, som har præget dem og de derfor beder om hjælp. Den hjælp og værktøjer til at klare hverdagen skal vi hjælpe med, slutter Asgar Toft Kristensen.

Tværs kan efter udvidelsen tilbyde 27 botilbudspladser. Tværs er p.t. fordelt på 8 matrikler og samtidig aftale om tilsyn med 10 borgere der bor i egen lejlighed.

e-max.it: your social media marketing partner