VESTHIMMERLAND: Som beskrevet i sidste uges Farsø Avis har ”Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme” fremlagt en rapport

med anbefalinger for Erhvervsminister Brian Mikkelsen, hvor det står det klart, at der arbejdes på en lovgivning der fratager kommunerne deres ret til at tilbyde lokal erhvervsservice til iværksættere og virksomheder, og dermed også lokalt at beslutte og gennemføre en politik for erhvervsudviklingen i kommunen. 

Dette skaber stor bekymring fra erhvervschef i Erhverv Væksthimmerland, Dan Skovgaard og han har derfor rettet kontakt til medlemmerne af kommunens fire erhvervsråd, som Erhverv Væksthimmerland arbejder for at bede om holdninger til at kommunen ikke længere må drive en lokalt erhvervskontor.  

Lokale initiativer forsvinder
- Vi frygter, at der bliver for stor fysisk og mental distance fra Vesthimmerland til erhvervshuset i Aalborg, og at en lang række af velfungerende og værdiskabende initiativer forsvinder til stor skade for erhvervslivet i Vesthimmerland. Vi mener også, at dette vil være i modstrid med regeringens ambition om at skabe et Danmark i balance, hvor der også er udvikling i kommunerne uden for de store byer, siger Dan Skovgaard og fortætter:.
 

Der lægges op til et regionalt ekspertvælde, hvor kun specialister inden for udvalgte fagområder må vejlede og rådgive iværksættere og virksomheder fremover. Chat-robotter, som giver svar på faktuelle spørgsmål, sættes forrest, og har man yderligere behov, kan man rekvirere en specialist fra det regionale ”Erhvervshus”, som Væksthusene skifter navn til. Det svarer lidt til, hvis man i sundhedssektoren helt ville forbyde praktiserende læger og erstatte dem af Netdoktor.dk og supersygehuse – så kan man bare ringe til overlægen, hvis man har en sjælden eller akut sygdom! 

Kan ikke eksistere uden lokalt erhvervskontor
Derfor har de fire lokale erhvervsråd i Vesthimmerland sendt et åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen og medlemmer af Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, hvor de påpeger, at erhvervsrådene ikke kan eksistere uden erhvervskontoret under Erhverv Væksthimmerland.
 

-Vi er bange for at blive fuldstændigt overset og sat bagerst i køen, når der skal uddeles støtte og igangsættes nye erhvervsfremmetiltag. Det er det stik modsatte af decentralisering af statslige arbejdspladser, der her lægges op til. Dette gør, at vi samlet set frygter for den fremtidige erhvervsudvikling, bosætning og vækst i en kommune som Vesthimmerland, skriver de i brevet, der er underskrevet af Lars Thomsen, fmd. for Aars Erhvervsråd, Karl William Karlsen, fmd. for Aalestrup Handel & Erhverv, Leif Christensen, fmd. for Løgstør Egnens Erhvervsråd og Brian Otte, fmd. for Farsø Erhvervsråd. 

Erhvervslivet frygter også centralisering
Det er ikke kun erhvervsrådene, der er bekymrede. Det er man også i det lokale erhvhervsliv. Erhvervs Væksthimmerland har indsamlet en række udtalelser, der også tager afstand fra konklusionen i rapporten fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme.
 

Jens Sørensen, direktør i Outline Farsø: Erhverv Væksthimmerland er en vigtig spiller i lokalområdet, der er med til at sikre udvikling og skabelse af arbejdspladser. Outline har haft gavn af samarbejdet med Erhverv Væksthimmerland bl.a. omkring arbejdskraft, da det er et stort issue for Outline. Her har det også været vigtigt med det samarbejde, som Erhverv Væksthimmerland har med Vesthimmerlands Kommune. 

Ole Hosbond Poulsen, statsautoriseret revisor ved Beierholm i Farsø og Aars: - En centralisering vil medføre, at mange af virksomhederne i Vesthimmerlands Kommune - herunder iværksættere – vil undlade at opsøge rådgivning i et erhvervshus, der ikke er lokalt. Da det lokale forsvinder, vil det også medføre, at erhvervshuset ikke i samme omfang vil være i virksomhedernes tanker. Vi frygter, at virksomhederne kommer ud af det mind-set, hvor de i dag ikke er i tvivl om, hvor man skal henvende sig, og at man kan få den rette vejledning og sparring hos Erhverv Væksthimmerland. Det vil fremover være mindre oplagt at søge hjælp. Det kommer vi til at tabe på som lokalområde. Alt i alt er det min helt klare opfattelse, at det er bydende nødvendigt at fastholde den lokale erhvervsservice og ikke centralisere den. 

Ulf Givskov Bender, direktør på Erhvervsskolerne Aars: - Der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og efter- og videreuddannelsessystemet. Det ser vi bl.a. i erhvervslivets råb om kvalificeret arbejdskraft indenfor en lang række sektorer. Projekter, der handler om at gøre ufaglærte til faglærte er gode eksempler, men der er også på en række faglige områder behov for at oprette kurser og træningsaktiviteter, der opkvalificerer erhvervslivets medarbejdere. Det er et helt afgørende input, som et lokalt erhvervskontor kan give institutionerne, så institutionerne kan tilpasse deres udbud i tide.

Knud Erik Markussen, direktør i Danilift, Farsø: - Personligt er jeg af den opfattelse, at det vil være en katastrofe at nedlægge de lokale Erhvervskontorer. Jeg syntes, at de små lokalsamfund efter lang tid er kommet et godt stykke vej med at arbejde på tværs af de gamle kommunegrænser. Og jeg syntes, at vi efterhånden sammen har fundet ud af, at vi kan og skal hjælpe hinanden i vores ”nye” kommune, som vi alle ønsker skal udbygges og udvikles. Og i det arbejde har Erhverv Væksthimmerland været en stor bidragsyder. Jeg ønsker, at de unge mennesker i kommunen bliver og bosætter sig lokalt, at arbejdstilbuddene vokser og ikke mindst, at vi lokalt forsat har mulighed for at påvirke udviklingen af det nære samfund. Vi skal kunne tiltrække arbejdskraft til kommunen. Min virksomhed har i stor grad brug for, at der er arbejdskraft til rådighed. Og dette arbejde skal vi i kommunen arbejde sammen om og her er Erhverv Væksthimmerland en stor medspiller og et samlingspunkt for at påvirke udviklingen. For mig at se, er det vigtigt, at vi fremover har de lokale erhvervskontorer til at præge og styrke det lokale erhvervsliv – samarbejdet mellem alle de lokale virksomheder og politikerne/kommunen er alfa omega for, at lokalområdet forsat udvikles. Som lokal virksomhed er det vigtigt, at tilbuddene om virksomhedsudvikling, konsulenthjælp, vidensbank, kontaktsted, netværk, uddannelse m.m. findes lokalt igennem erhvervskontorerne.  Jeg kan ikke se andet end, at det vigtige og altafgørende lokale islæt forsvinder, hvis de lokale erhvervskontorer bliver lukket. For mig at se, er en lukning af de lokale erhvervskontorer et skridt i den diametrale modsatte retning af decentralisering. De lokale samfund VIL tabe kampen om lokal udvikling til de større byer, hvis arbejdet lokalt flyttes til erhvervshusene lokaliseret i de større byer i Danmark!

 

e-max.it: your social media marketing partner