FARSØ: I dag åbnede en ny særudstilling på Johs. V. Jensen Museet.

Med malerier af bl.a. de fynske malere, Johannes V.’s egne fotografier af familien og bidrag fra Hedeselskabet og Danmarks Naturfredningsforening sætter udstillingen fokus på den store forfatters naturbegejstring og hans politiske engagement i fredningssagen.  

Der var fuldt hus til åbningen af særudstillingen der også bød på taler og musik. For åbningstalen stod tidl. formand for Folketinget Chr. Mejdal, Oudrup.  


Men først bød formand for Johs. V. Jensen Museet, Hans Støttrup velkommen: 

-Velkommen til vores nye særudstilling om Jensen og Naturen.  Det er en udstilling vi har tumlet med i rigtig lang tid og nu glæder vi os til at vise den frem.  

Johs. V. var fascineret af naturen
Johs. V.’s fascination af naturen og hans opfattelse af at vi som mennesker ikke står over naturen eller uden for naturen men er en del af naturen. Den opfattelse er en rød tråd gennem hans forfatterskab og gennem hans liv. Han ville ære danskerne som i hans tid i stort tal flyttede fra land til by. Han ville lære dem at dyrke sport og fritidsliv og se og sanse og opleve den natur der omgiver os. En aktiv side af hans natursans bestod i at tage varsom hånd om den danske natur. Han kastede sig med stor energi i kamp med at frede danske landskaber og for ham var det landskaber i bred forstand. Det omfatter også fortidsminder især i form af gravhøje. De var en del af landskabets sjæl og det var her vi skulle finde roden til vores identitet. Som han markant udtrykte det: Den der udsletter dem udsletter sig selv. Det er nogle af de ting vi har sat fokus på i denne udstilling. Det har vi gjort med malerier, plancher og fotos – og med et lille sanselaboratorium, hvor der mulighed for at afprøve sin lugtesans og høresans.
 

Herefter gav Hans Støttrup ordet til udstillingens festtaler tidl. formand for folketinget Chr. Mejdalhl: 

-Hvad er kunst egentlig for en størrelse. Vi kender talemåden – ”Det er da ingen kunst” og spørger vi Storm P siger han ”Kunst er det man ikke kan, for hvis man kunne er det ingen kunst”.  

Kunsten har vel også været Johs V.’s lærebog i hans meget omfattende forfatterskab. Jeg har her på det sidste læst Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier første bind. De bærer i allerhøjeste grad præg af hans beskrivelser af naturen, landskaber, stederne, årstiderne, skiftende vejrlig og mennesker. Glæden ved naturen. Den skarpe natursansning og menneskets forbundethed med naturen var motoren i Johs. V. Jensens forfatterskab.  

Gjorde stor indsats for at bevare naturen
Johs. V. Jensen gjorde en betydelig indsats for at bevare natur, landskaber og mindemærker. Han var aktiv medvirkende til fredning af de Himmerlandske Heder, fortidsminder som gravhøje og dysser m.v. Jeg har i en menneskealder levet som nabo til Lundby, Oudrup og Vindblæs heder. Min kone Eva og jeg har tit gået en tur på heden men sjældent har vi mødt andre mennesker derude. Heden er et rekreativt område derude af dimensioner, der er mange slags planter og dyr både små og store. Godt vi har sådanne områder. Flere skulle bruge dem. De kan sagtens tåle det. De er slidstærke. Det er også på Oudrup Hede at Skarp Salling Karret blev fundet i 1891, da man byggede jernbanen fra Løgstør til Hobro og videre til Viborg. Dengang gik man endnu på rov i fortidsminderne. Sallingkarret er afbilledet på 50 kr. sedlen. Det er meget passende at den fik plads på den mindste pengeseddel for Oudrup Sogn var et fattigt sogn. Johs. V.’s Hvor smiler fager er meget betegnende.
 

Heden fredes
For 150 år siden lå store dele af Jylland hen i hede. Men heldigvis var der nogen der havde syn for heden skulle fredes så den ikke gik i glemmebogen og det liv der hører heden til kan fortsætte.. Det var Johs V. Jensen en varm firtaler for. Det lykkedes bl.a. ved hans hjælp at skabe forståelse for at der skulle fredes før det var for sent. Den debat og den indsats fortsætter den dag i dag. Kunststykket er at finde den balence der gør at vi tager berettiget hensyn til den natur som vi ikke vil undvære. Og der også fremdeles er plads til den virkelyst der gør at vi kan bevare det velfærdssamfund som ingen vil give køb på. Jeg håber denne særudstilling vil give et syn på Johs V. syn som den kommer til udtryk i hans forfatterskab. Måske der kan trækkes linjer op til den aktuelle debat om det moderne samfunds naturgrundlag.
 

Naturen har vi til låns og til forvaltning. Vi skal give den videre til næste slægtsled. Vi skal nyde den men vi skal også skabe plads til vores arbejde og virke. Den balance vil altid være aktuel til alle tider, lød der bl.a. fra Chr. Mejdal. 

Udstilling og skrift
Talerne blev afløst af musik på klaver og blokfløjte i relation til natur fremført af Else Marie Spangaard Drost og Karen Bak Rolskov. Førstnævnte er tillige formand for Støtteforeningen for Johs V. Jensen Museet og havde også fået til opgave at fortælle om indholdet af det skrift der udgivet i forbindelse med særudstillingen. Fire personer har bidraget med aspekter til skriftet nemlig Hans Støttrup, Ole Wøide, Jakob Wolf og Aage Jørgensen der i fire forskellige artikler belyser forskellige sider af Johs V. Jensens natursans.
 

Udstillingen kan ses frem til udgangen af oktober.


Åbningen af den nye udstilling bestod både af kunst i form af malerier,taler og musik. Musikken blev fremført af Else Marie Spangaard Drost og Karen Bak Rolskov.


Else Marie Spangaard Drost præsenterer det skrift som er udgivet i forbindelse med udstillingen


Der fuldt hus til åbning af særudstillingen Jensen og Naturen

 

 

e-max.it: your social media marketing partner