HVALPSUND: - Klubhuset fylder 30 år.  Nærmere bestemt den 18. april siger Erling(Erling Vynne formand for Nautilus – red.). Det synes vi da skal fejres.

Også fordi det er rammen om så mange ting. Jeg synes vi skal give et længe leve for klubhuset. Sådan lød det indledningsvis fra næst formand Dan Cort Jørgensen, da Sejlklubben Nautilus i lørdags havde inviteret sine medlemmer til sæsonstart.  

Forinden havde formand Erling Vynne og næstformand Dan Cort Jørgensen hejst sejlklubbens blå flag på masten uden for klubhuset med kanonsalut.

Efterfølgende gik de ca. 100 fremmødte medlemmer indenfor i klubhuset. 


Næstformand Dan Cort Jørgensen holdt en tale for det 30 år gamle klubhus og ikke mindst klubbens udvikling i aktiviteter og medlemmer, så man nu er ved at sprænge rammerne.

Fra sejlklub til multiklub
-Vi kan jo se her, at vi er ved at sprænge rammerne. Det handler jo om, at vi i de 30 år som klubhuset har været - der har vi de seneste 10 år skiftet fra at være en sejlklub til en multiklub der beskæftiger en hel masse mennesker der er interesseret i at være på vandet - eller i vandet som vinterbaderne er.  Jeg synes det er fantastisk at opleve et klubhus hvor vi har alle hverdage besat med aktiviteter om aftenen i sæsonen. Det synes jeg er helt fantastisk. Om mandagen har vi faktisk 3 aktiviteter samlet med sejlere.
 

Samarbejde med Bach og Kommunen
Vi har haft generalforsamling og forretningsudvalget har allerede haft et par møder. Det vi arbejder med lige nu er, at der ligger en lokalplan og vi har vores venner ovre i pakhuset Ejgil og hans datter Lene, hvor vi allerede nyder godt af kaffe og is og alt mulig andet. Ejgil vil gerne mageskifte noget jord med Kommunen, og der er vi selvfølgelig en part i det her, fordi vi har nogle meldinger fra Kommunen at man i den grad da gerne vil have, at vi bliver liggende hernede fordi vi i den grad er aktive. Vi er jo gået fra at være nærmest 20 mennesker til at være 270 i den her klub. Lidt under halvdelen laver mere end en aktivitet. Det synes jeg er rigtig godt. Og der nogle der er oppe på at lave hele tre aktiviteter. Det er jo lige præcis det der skaber liv i sådan en klub, som er lige ved at sprænge rammerne.
 

Flytning af mastehus
Vi arbejder på hvordan vi kan få flyttet - med et mageskifte, vores mastehus. I sidste uge havde vi møde med nogle fra teknisk forvaltning og en jurist som sidder og arbejder med det der mageskifte om vore ønsker og hvordan vi kunne forestille os det skulle se ud. Jeg tror det var rigtig godt vi havde det møde for der var nogle ting de ikke havde tænkt på. Og derfor er det godt med de her gruermøder. Dem nyder vi godt af. Tidligere havde vi det sådan en gang om året. Nu har vi det når vi har behov for det. Og det er meget gensidigt. Det er et frugtbart samarbejde og så må vi se hvad der kan komme ud af det.

Klub i udvikling
Vi er også en klub, hvor det et blevet bemærket at vi udvikler os. Dansk Sejlunion indstilledes os blandt de otte, som kunne blive nomineret til klubudviklerprisen 2018. Det synes jeg faktisk var rigtig godt gået. De havde fokus på hvordan vi netop har mange aktiviteter omkring vand og dermed skabe liv. Den gik til Thurø, men jeg synes da vi skulle have haft den. For jeg synes vi fortjener det, men det var da i hvert fald rart at være nomineret, for vi fik noget presseomtale på det.
 

Håber på godt sejlervejr
Nu er vi nået til det vi alle snakker om – vejret. Hvad enten vi er vinterbadere, pigesejlere, rorere, kapsejlere eller noget andet i denne klub, så er vejret betydende for hvordan vi kan dyrke vores aktivitet. Jeg er glad for, at vi i dag står – og det ligner forår. Jeg vil sige til jer. Skynd jer at nyde det. Vi ved ikke hvornår det er slut. De sidste to år har det været noget blandt når vi nåede til det vi kalder sommermånederne. Jeg håber i år at vi får et godt vejr. Held og lykke med alle jeres aktiviteter i den kommende sæson.
 

Herefter gav Dan Cort Jørgensen til borgmester Per Bach Laursen(V).   


Borgmester Per Bach Laursen fortalte om planerne for området ved lystbådehavnen og det positive samarbejde man har omkring at det nu endelig kommer til at lykkes.  

Borgmester: Stor opbakning til det I har skabt
-Tak for invitationen til Hvalpsund her i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.  Det er ikke så længe siden at jeg var her sidst.  Det er fantastisk at se den store opbakning der er til det I har skabt her, for jeg er orienteret om, at I er mange medlemmer og I har skabt en succes netop ved at gentænke tanken om sejlerlivet. Den her bygning blev for 30 år siden formentlig bygget med henblik på det der foregår hernede i havnen. Altså det at have en båd i havnen med sejl eller motor, men i dag er det jo noget helt andet. Og det skal I bare vide. Det er vi rigtig mange i de forskellige forvaltninger - men også politisk der er klar over. Det er det der gør, at I har skabt den her situation som der er opmærksomhed omkring. Og jeg hørte godt hvad Dan sagde, rammerne er ved at være for små. Jeg ved ikke om der lå en ansøgning i noget, for så må vi jo se på det også.
 

Godt samarbejde
Det med at have et samarbejde mellem private foreninger som jer og så det kommunale og offentlige som os, det er jo det der gør, at vi kan få noget der egentlig havde nogle svære kår, til at fungere. Og det fornemmer jeg også en anerkendelse af i din tale Dan. Det vi står overfor nu er ganske rigtig nogle tanker.
 

 – I ved alle der er en lokalplan for området, som indbefatter meget udvikling. Og nu har jeg været med i lokalpolitik i så mange år, at det kan der være forskellig holdning til. Fordi noget af det I har her, det er jo ikke blot huset. Det er jer der fylder rammerne ud. Og den kultur I har her kan komme til at lide overlast hvis det lige pludselig kommer til at ske noget voldsomt udvikling. Der skal vi politikere være meget vågne for. Vi skal ikke ødelægge noget som fungerer meget godt.  

Privat og kommunal udvikling af havneområdet
Omkring Ejgild Bachs projekt så har det været mange år undervejs. Som selvstændig erhvervsdrivende kan jeg godt synes det er alt for mange år den proces har kørt. Men så var vi også i en finanskrise der var medvirkende årsag til at det ikke var let at få skabt interesse for investeringer her i Hvalpsund. Det er mit indtryk at tingene har forandret sig. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at investeringslysten er kommet tilbage og derfor arbejder vi også intensivt – og vi har det faktisk på dagordenen på hvert eneste økonomiudvalgsmøde i forhold til hvordan vi får løst den her opgave.
 

Og det der er i det er, at Ejgild Bach har et privat projekt og tilknytning til det kan der laves et kommunalt projekt. Og nu er jeg jo af en meget liberal opfattelse, at jeg synes at de private skal have buddet på at udvikle noget og dernæst kan det offentlige tage over og forlænge. Det er det vi arbejder med nu.  

Som nævnt skal der handles jord kommunen og private imellem. Og det vil betyde at der også vil komme til at foregå noget herovre ved mastehuset og måske også der hvor bådene står i dag, som måske i fremtiden kan forestille sig at blive flyttet. Det er jo deroppe vi skal have nogle boliger. Det er det vi tumler med i Økonomiudvalget. Og jeg kvitterer for det gode samarbejde. Og jeg håber hvis der er nogle ting, så kom  endelig til os politikere også, så vi ligesom kan være med til at bære tingene fremad, så vi ikke kolliderer med nogle af de ting I ønsker.  

Omkring selve marinaen, så er der også tanker om at den skal udvides.  

Viborgensere skal gøres opmærksomme på Limfjorden     
Vi bor jo i Vesthimmerland men ikke langt fra Viborg Kommune. Jeg har undret mig over flere år, at der ikke har været afholdt møder mellem Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Velvidende at det er to forskellige regioner vi befinder os i, men regionsarbejdet er jo kun på sundhedsområdet og lidt på miljø. Men hvorfor kunne vi ikke have en dialog med Viborg. Så derfor havde jeg et møde med Ulrik Wilbek her i februar måned. Et meget positivt møde, hvor jeg ville prøve at italesætte samarbejdet omkring de snitflader der kan være i Limfjorden. Er der nogle ting vi overser fordi der er en regions- og kommunegrænse?. Han var meget glad for det budskab. For hvis man går tilbage til 90’erne og 80’erne var der rigtig mange fra Viborg der havde sommerhus i Trend, Ertebølle og Hvalpsund. Jeg tror billedet er lidt anderledes i dag. Men der har været en naturlig interesse for vores kyst. Men de har ikke så meget fokus på Limfjorden som vi har her i Vesthimmerland. Vi har 90 km kystlinje når vi tager det hele med, som vi er stolte af og som vi synes har et kæmpe potentiale turistmæssigt.
 

I skal være med til at udvikle
Og der er det så I kommer ind i billedet igen fordi hvad vil vi med det?. Skal vi ødelægge en kultur der er? Eller skal vi prøve gelinde at udvikle en kultur, som er det at bruge fjorden. Det at have en fritid omkring fjorden det er sådan en dialog jeg gerne vil have med jer fremadrettet. Den er vigtigt for ellers kan vi komme til at lave nogle fejltrin hvis vi gør noget andet. Så det er ene positive toner jeg har med i dag. Og I skal også vide at den fokus der har været på Hvalpsund især i de senere år omkring den lokalplan og det byggeprojekt der er, den er stadigvæk meget present og vi vil gerne se noget fremdrift nu i stedet for at blive ved med at tale om det.
 

Efter de meget positive og udviklende toner fra sæsonstartens to talere - og ikke mindst det flotte forårsvejr udenfor klubhuset, blev sæsonen traditionen tro indledt med en rød pølse og en øl, hvor medlemmer kunne snakke videre om sæsonens opgaver og program.  

 

e-max.it: your social media marketing partner