FLEJSBORG: Det nedlagte cementstøberianlæg Unicon i udkanten af Flejsborg by bliver stående i en tid endnu.   

Den private virksomhed Unicon har ellers på baggrund af en henvendelse til Vesthimmerlands Kommune tilbudt at fjerne anlægget med de høje siloer mod at kommunen påtager sig udgiften med nedrivningen.  

En udgift beregnet til kr. 450.000, som virksomheden mener kommunen kan hive ud af den kommunale nedrivningspulje for landsbyer. Unicon har derudover en forventning om at kommunen efterfølgende køber grunden med midler fra samme pulje til kr. 225.000.  

Selv vil Unicon påtage sig udgifterne til jordbundsanalyser og oprensning.  

Det kom frem på et møde med Unicons regionsdirektør Jan Søndergaard Hansen forleden.  På mødet deltog borgmester Per Bach Laursen, kommunaldirektør Henrik Kruse og en jurist. 

Jan Søndergaard Hansen kunne desuden oplyse at Unicon står tilbage med afskrivninger for 1.300.000 kr., og at det derfor er en god løsning, at kommunen påtager sig udgifterne til nedrivning og grunden. 

Det lykkedes ikke på mødet at indgå en aftale med Unicon og efterfølgende har sagen været til drøftelse i kommunens økonomiudvalg.  Her har man i fuld enighed besluttet, at udspillet fra Unicon ikke kan imødekommes. Erhvervsvirksomheder skal selv rydde op efter sig, det er ikke en kommunal opgave.

 

e-max.it: your social media marketing partner