FARSØ: -Bestyrelsen i Farsø Erhvervsråd har igennem 2017 arbejdet for en udvidelse af erhvervsområdet i vores sydlige industrikvarter.

Sådan lød det fra formand Brian Otte Samuelsen på Farsø Erhvervsråds generalforsamling her til aften.  

-Vi har i den forbindelse haft en tæt dialog med Vesthimmerlands Kommune omkring dette. 

Det er vores mål, at vi i denne proces får udpeget nye områder, der skal udlægges til erhverv og byggemodnes, så vi er klar med nye og attraktive byggegrunde til de virksomheder, der har behov for at udvide og bygge nyt.  

Vi har i den forbindelse særlig to udfordringer, som vi må tage hensyn til – for det første er der en del gravhøje i dette område, som skal bevares og som der er nogle ret restriktive byggelinjer omkring – for det andet, har vi en stor grusgrav i området, hvor regionen har udlagt store arealer som råstofområder – hvilket også sætter nogle begrænsninger i forhold til at erhvervsudvikle disse områder. 

Vi er dog fortrøstningsfulde overfor at der bliver fundet en løsning på begge disse udfordringer, således at vi kan få lagt fast, hvor den fremtidige erhvervsudvikling skal foregå i Farsø. 

Det går godt for virksomhederne
I Farsø Erhvervsråd er vi meget glade for – og naturligvis stolte over – at det går rigtig godt for en række af vores store virksomheder i byen. Antallet af arbejdspladser hos vores virksomheder har været stigende igennem 2017. Den stigende beskæftigelse har stor betydning for væksten og arbejdsløsheden i vores område.
 

Omfartsvej og hærvejsmotorvej
Lokalt har vi fået indviet den første etape af den nye omfartsvej omkring Aars. Den sidste etape forventes at åbne i løbet af sommeren 2018. Specielt for vores virksomheder og borgere i Farsø, er den nye omfartsvej en forbedring af infrastrukturen til motorvej E45.
 

Der er i øjeblikket meget fokus på hærvejsmotorvejen og den 3. limfjordsforbindelse. Linjeføringen af hærvejsmotorvejen er ved at blive lagt i rammer – og her er det utrolig vigtigt at vores lokale politikere og folketingsmedlemmer fra Nordjylland går sammen og kæmper for at vi får linjeføringen op nord for Viborg og igennem Vesthimmerland, inden den kobles på E45. Jeg var til møde med vores borgmester i går, og her fortalte han, at Vesthimmerland er gået i dialog med Viborg Kommune omkring linjeføringen fra Viborg og nord på – der er heldigvis tegn på at Viborg bakker op om at få linjeføringen i en mere nordlig linje, end den der umiddelbart var lagt op til i forhold til at lade vejen gå øst om Viborg og ind til E45 lige nord for Hobro. 

Forandringer omkring ETC samarbejde
Det faste samarbejde med turistforeningen og handelsstandsforeningen i Farsø gennem ETC har gennemgået store forandringer i det forløbne år, og man er ved at gennemgå strukturen og se på andre konstellationer for samarbejdet. Den faste medarbejder, som koordinerede arbejdet opsagde sin stilling sidste sommer og den genbesættes ikke. I stedet skal de enkelte foreninger nu selv bruge ressourcer til dette arbejde.
 

ErhvervVæksthimmerland 
De 4 lokale erhvervsråd i Vesthimmerland er som bekendt samlet i Erhverv Væksthimmerland.
 

Erhverv Væksthimmerland arbejder primært inden for 3 brands, med en række tilbud til medlemmerne af erhvervsrådene i Vesthimmerland. Iværksætter Væksthimmerland, Forum Væksthimmerland og Erhverv Væksthimmerland. Synlighed er et centralt og gennemgående ord for arbejdet i Erhverv Væksthimmerland, der også kommer til udtryk i resultatkontrakten med Vesthimmerlands Kommune.  

Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en ny strategiplan for de kommende 2 år – nogle af de buzz-ord, der vægter tungt i denne strategiplan er Udviklingspotentialer i bestående virksomheder, Digitalisering, Arbejdskraft og Mentorkorps for iværksættere 

Førerløse biler og Smart Produktion
Erhverv Væksthimmerland er også dybt involveret i Autonomus og Nordvest Smart Produktion.
 

Som bekendt blev Autonomus startet som et projekt, der skulle udvikle førerløse biler i Vesthimmerland.

Førerløse biler er fortsat et af fokusområderne, men i samarbejde med bl.a. Jammerbugt Kommune, er fokus i 2017 i større udstrækning gået over på et projekt under navnet Nordvest Smart Produktion. I dette projekt bliver der arbejdet indenfor Industry 4,0. Formålet er at støtte produktionsvirksomheders overgang til digitale produktionsformer, der blandt andet omfatter kunstig intelligens i robotter og computere og det at udnytte nye digitale muligheder i produktionen. 

Vi har flere virksomheder fra Farsø, som er med i dette projekt, der bliver spændende at følge i den kommende tid.
 

Turismen et indsatsområde
Turismen er meget vigtig for Farsø området. Langs limfjordskysten har vi mere end 2000 sommerhuse og adskillige campingpladser og hoteller, der tiltrækker mange turister.
 

Vi har et tæt samarbejde med Visit Vesthimmerland og turistchef Jimmi Petersen.  

I 2017 er erhvervsliv og turisme i Vesthimmerland gået sammen ind i et nationalt projekt om at fremme de lokale turismekompetencer.  

I Visit Vesthimmerland arbejder man i øjeblikket med et nyt brand ”Himmerlands Vestkyst” – dette brand skal være med til at sætte fokus på Limfjorden og vores geografiske placering i forhold til denne.  

Peter Tolstrup, Mads Øgaard og Morten Nielsen blev alle genvalgt til bestyrelsen, som i den forløbne periode har hentet suppleanten Ole Kuhr fra Spar Nord ind til at erstatte Knud Erik Markusssen, som efter eget ønske udtrådte. Ny suppleant er Claus Villadsen fra Den Jyske Sparekasse.

 

e-max.it: your social media marketing partner