HVALPSUND: Ca. 40 medlemmer af Hessels Venner deltog her til aften i støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Formand Bodil Nymark kunne gennemgå et succesfuldt år med stort engagement i laugene og mange besøgende til aktivitetsdagene. 

Valborgaften var igen et tilløbsstykke med godt 100 gæster og gæstetaler var H.O.A. Kjeldsen. Da det kniber med plads i cafeen til så mange gæster var bordene sat ud og der var stillet stolerækker op og servering var tag-selv kaffebord i begge ender af cafeen. Igen en rigtig god aften.

”Laugaften” i maj havde et rigtig godt fremmøde. En hyggelig aften med mad fra Slagter Dennis , øl fra øllauget, snaps fra snapselauget noget til kaffen fra køkkenpigelauget. På opfordring fra sidste år skulle det være en aften hvor vi også skulle røre stemmebåndet, der blev sunget flittigt efter de nyindkøbte højskolesangbøger til Jørgen Vasegårds harmonikamusik.  
 

Til de store aktivitetsdage har Hessels Venner haft telt i Lunden, hvor vi hver gang har bespist ca. 150 frivillige. Det fungerer rigtig fint at al mad bliver tilberedt i forvalterboligen og de frivillige spiser i teltet og al salg til gæster foregår i cafeen. Der skal lyde en stor tak til de flittige cafefolk både i forvalterboligen og i cafeen. I har nogle travle dage og I gør det rigtig godt. Også en stor takt til de folk der kommer og stiller teltet op og tager det ned igen.


De forskellige laug er altid aktive på aktivitetsdagene, men også når der er levendegørelse onsdage i juli og i starten af august. Efterhånden bliver vi også inviteret ud til forskellige steder, hvor vi har en Hessel stand og fortæller om Hessel. Her får altid en rigtig god snak med mange folk. Mange af dem møder vi senere på Hessel i forbindelse med et arrangement. Det er altid populært, når vi står i vores ”Hesseltøj” og deler smagsprøver ud. I 2017 deltog vi med en Hessel stand følgende steder : Veterantraktormessen i Aars, Husflidsudstilling i Låstrup, Skovens dag i Uhrehøje, Dyrskue i Fjerritslev, Løgstør og Hjørring, Muslinge festival i Løgstør, Hot Sommer i Farsø, By night i Aars, Frivilligmarkedet i Aars og Ford jubilæumsstævnet i Vognsild.

Siden sidst, er der blevet dannet et markråd. Et håndarbejdslaug er også ved at blive etableret. Vi vil gerne i kontakt med alle der laver håndarbejde og meget gerne gamle håndarbejdsformer for at få dem bevaret. Havelauget vil gerne have flere medlemmer.


Stor tak til alle jer der så trofast møder op og klæder jer i Hesseltøj og fortæller om Hessel, naturligvis også stor tak til alle de mange frivillige der møder op og arbejder på forskelligvis på aktivitetsdagene og er med til at formidle vores kulturarv. Uden jer kunne der slet ikke være dette dejlige levende museum.
 

Også i år har der været støt stigende medlemstilgang.
 

Laila Andersen og Torben Guldager var på valg til bestyrelsen, begge modtog genvalg. de to suppleanter Knud Krogh Jensen og Søren Byrjalsen modtog også genvalg. Bestyrelsen består herefter af formand Bodil Nymark, næstformand Kjeld Jensen, sekretær Laila Andersen, kasserer Torben Guldager, medlem Aase Grove og suppleanterne Knud Krogh Jensen og Søren Byrjalsen.  
 

Da generalforsamlingen var slut blev Christian Bach Iversen udnævnt til æresmedlem i Hessels Venner.
 

Efter kaffen fortalte formand for Herregården Hessel, Holger Jessen om Hessels helhedsplan.

 

e-max.it: your social media marketing partner