FARSØ: I forbindelse med Farsø Erhvervsråds generalforsamling her til aften var der uddeling af rådets erhvervspris. Den gik i år til Farsø virksomheden Farmas A/S.

2
1
4
3
6
5
7

Farsø Erhvervsråds formand Brian Otte Samuelsen, sagde således i sin tale til prismodtageren Farmas A/S: 

Vi oplever i øjeblikket, at en række af vores virksomheder er inde i en rigtig flot udvikling, der fortjener anerkendelse.  Virksomheder med hovedsæde i vores område, som etablerer nye afdelinger uden for Vesthimmerland. Det er årets Erhvervsprismodtager et godt eksempel på. 

Hovedsæde i Farsø
I år skal prisen gå til en virksomhed, der har hovedsæde i Farsø. Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1941. Der er tale om en familievirksomhed. Det er 3. generation, der i dag står i spidsen for virksomheden. Navnet Farsø har altid indgået i virksomhedens navn – helt eller delvist. 

Virksomheden opererer i en branche, der har været særlig hårdt udfordret igennem finanskrisen – på trods af dette, har virksomheden leveret solide resultater igennem hele denne periode.

Virksomhed som breder sig over store dele af Jylland
På hovedsædet i Farsø, hvor også samtlige administrative opgaver udføres, har virksomheden ca. 10.000 m2 under tag. Virksomheden etablerede sin første afdeling uden for Farsø i 2001, nærmere bestemt i Viborg. Siden er der kommet endnu i afdeling til i Herning i 2014, og en i Brønderslev i 2017 og for nyligt er der etableret samarbejde med en områdeforhandler i Østhimmerland om at sælge og servicere virksomhedens produkter og kunder.

Som det fremgår heraf, er virksomheden vokset støt år for år og er i dag en af de helt store spillere i Danmark på sit område.

Virksomheden sælger og servicerer landbrugsmaskiner – primært inden for mærket New Holland,
men også industrimaskiner.

Jeg vil gerne på Farsø Erhvervsråds vegne kåre Farmas A/S som vinder af Erhvervsprisen 2018, lød fra Brian Otte Samuelsen. 

Tre generationer mødt frem til prisoverrækkelse
Det var tre generationer, der mødt op for at modtage prisen - den tidligere direktør, Poul V. Nielsen, hans datter, Anette Rosengren, der er nuværende direktør samt hendes søn, 36-årige Ole Rosengren, der overtager direktørstolen, når 60-årige Anette Rosengren på et tidspunkt langt ude i fremtiden går på pension.  

Og lige netop det at flere generationer var med for at modtage prisen fortæller faktisk en stor del af historien om Farmas, der er en familievirksomhed. 

Poul V. Nielsen er sine 89 år til trods fortsat hver dag at finde på virksomheden, selvom datteren satte sig i direktørstolen i 1998, altså for 20 år siden. 

Det startede for 77 år siden
Det var Poul V. Nielsens farbror, der i 1941 grundlagde Farmas, under navnet Farsø Maskinværksted. 

Grundlægger Kr. Nielsen, startede en produktion af transportører til brunkulslejrene. Fremstilling af reservedele til biler under krigen, VVS arbejde m.v. I 1953 optager man forhandlingen af Porsche traktorer, siden Bukh traktorer. I 1960 får man forhandlingen af Dronningborg mejetærskere. I 1968 bliver traktorforhandlingen skiftet ud til Ford traktorer.

Man ændrer firmaet til A/S i 1971 og Poul Nielsen, hvis farbror havde startet virksomheden, bliver direktør. Nogle få år senere flytter man fra Farsø by til den nuværende adresse Fabriksvej 1. Her etableres ny virksomhed på 2300m2. Der er senere udvidet af nogle gange, således der i dag er 10.000m2 under tag.

I 90-erne bliver der globalt omrokeret en del på landbrugsmaskinmarkedet. Fiat fabrikkerne køber Ford traktor fabrikkerne. Forinden har Ford købt Clayson mejetærsker-fabrikken. Med opkøbene er det nødvendigt at finde et nyt navn for selskabet, nemlig New Holland. Samtidig beslutter Fiat fabrikkerne at sælge deres egne detail-forretninger, hvorfor Traktorkompagniet i Farsø bliver sat til salg og overtages af Farsø Maskinværksted.

Firmaet har længe haft ønsket om at styrke sin position sydpå og køber i 2001 en eksisterende New Holland forhandler i Viborg – TS Maskincenter. Virksomhedens bygninger er fra 1998 og der er 2300m2 under tag. 

Første afdeling i 2001
Opkøbet af den nye afdeling giver anledning til at finde et fælles navn for de to virksomheder. Efter mange og grundige overvejelser bliver man enig om det nye navn for firmaet skal være Farmas Farsø og Farmas Viborg. Navneskiftet sker i 2001.

I 2013 sker der en omskrukturering af New Holland forhandler-nettet i midtjylland og Farmas får muligheden for at udvide vores aktiviteter mod syd. Det betyder at Farmas New Holland forhandlerområde udvides til at dække helt ned til Videbæk, Kibæk og over til Silkeborg. Centralt i det nye område ligger Herning, hvor Farmas i starten af 2014 begynder opførelsen af en helt ny 2800 kvm bygning med værksted, lager, salg og udstilling. I starten af 2015 flytter Farmas ind i de nye lokaler og har nu 3 fuldt funktionelle afdelinger.

I 2017 overtager Farmas New Holland forhandlingen i Vendsyssel og Østhimmerland og opretter en afdeling i Brønderslev på 2.800 m2. Afdelingen i Brøderslev er et fuldt operationelt servicecenter på lige fod med Farsø, Viborg og Herning. Det vil sige med servicevogne, reservedelslager og landmandsbutik. Ligeledes bliver der i 2017 lavet en aftale med en områdeforhandler i Storvorde omkring Østhimmerlandsområdet.  

Farmas har i dag 96 ansatte, hvoraf de 53 befinder sig på hovedsædet i Farsø. De øvrige er ansatte i afdelingerne i Viborg, Herning og Brønderslev. 

Efter modtagelsen af Erhvervsprisen, der ud over æren også består af en sølvfad til låns, hvor også de tidligere års modtagere ligesom Farmas er indgraveret med firmalogo, modtog Farmas også en plakette som Farmas kan hænge op på virksomheden.

Direktør Anette Rosengreen takkede på Farmas vegne for anerkendelsen med ordene. Tak, vi er meget beærede og tak for de fine ord og den flotte erkendtlighed.    

e-max.it: your social media marketing partner