FARSØ: De blå spejdere håber på hjælp fra flere sider til at skaffe kr. 200.000 til det store projekt.

En af det kommende års helt store opgaver for de blå spejdere i DDS 1. Farsø Flok & Trop bliver at finde midler til et nyt stråtag til det snart 75 år gamle spejderhus i Søanlægget.  

Det nuværende tag er ved at være udtjent, og derfor er en udskiftning påkrævet snarest. 

Det oplyste formanden for de blå spejdere, Per Havbro, på grupperådsmødet forleden, hvor han også kunne fortælle, at arbejdet forventes at løbe op i over kr. 200.000 En opgave, som den lille spejdergruppe slet ikke har mulighed for selv at kunne løfte. Man er derfor gået i gang med at søge fonde, klubber og andre steder, således at man kan finde de ca. kr. 150.000 som er til rest, når det forventede kommunale tilskud er trukket fra til arbejdet. 

Huset er ikke blot et spejderhus men også en integreret del af Søanlægget i Farsø. 

Der er allerede kommet tilsagn fra flere - også privatpersoner, som har hørt om projektet. I gruppen håber og tror man derfor, at det nok skal lykkes at samle pengene, så byens flotte spejderhus igen kommer til ære og værdighed på bakken over Mindelunden, som huset i sin tid blev bygget i forbindelse med. I dag er Mindelunden en del af det kommunale søanlæg, medens gruppen selv ejer spejderhuset. 

Formandens beretning og beretningerne fra lederne i de enkelte grene vidner om en lille spejdergruppe med mange gode aktiviteter. Der har været gruppeture, weekendture og deltagelse i en række lokale arrangementer som f.eks. juletræstænding, Lucia-optog på plejehjemmet, spejder-café ved byfesten og ikke mindst gruppens egen traditionelle 4. maj parade i Mindelunden foran spejderhuset. Desuden var gruppen med på den store landslejr Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg - en stor oplevelse for alle deltagere. 

Gruppen har tidligere hjulpet den lokale Lions Club Thit Jensen i forbindelse med Skt. Hans festen i Søanlægget. Lions-pigerne stoppede med den aktivitet i 2017, men allerede fra indeværende år planlægger spejderne at genoptage den populære aktivitet, som samler mange lokale borgere til bål og samvær i søanlægget. 

Kasserer Hedvig Naur Lyngby gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på kr. 8.710,70. Der har været indtægter for kr. 99.470,26 og udgifter for kr. 108.180,96. Gruppen får først i indeværende år udbetalt tilskud til den store landslejr i 2017, hvilket i nogen grad kommer til at udligne underskuddet i 2017. 

Christian Pedersen ønskede ikke at stille op til en ny tørn i bestyrelsen. I hans sted var der nyvalg til Lise Jende.

 

Den store Spejdernes Lejr i Sønderborg var en stor oplevelse for spejderne fra Farsø.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner