HVALPSUND: Selvom Limfjordens vand jævnlig presses mod vest af blæsten og giver lavvande langs kysten ved Hvalpsund, så var det i sidste uge alligevel et spektakulært syn.

2
1
3
4
5
6
7
8
9

For nu hvor der også var is involveret kom vandet ikke umiddelbart tilbage. Det betød bl.a. at den nydelige badestrand ved færgelejet mindede om bredden af badestrand ved Blokhus. OK, måske i mindre målestok, men i al fald i den grad at der kun var vand under den yderste del af badebroen.

Badebroen var i øvrigt også smykket af den sibiriske kulde med panser-is.

Det ekstraordinære lavvande gav også Færgen Mary udfordringer. Særligt med den tunge last – altså lastbiler, som fik færgen til at synke lidt dybere i færgelejet og dermed fik broklapperne til at stå lidt stejlere end en normal ned- eller opkørsel tillader. Færgen havde derimod ikke problemer med isen på fjorden, som ganske pakkede sig lidt sammen på Sundsøresiden.

Også i Fiskerihavnen og Lystbådehavnen var der udsigt til bundpælene p.g.a. den lave vandstand. Det betød at muslingekuttere og andre tilbageværende både knapt kunne ”kigge” op over molerne.  

 

e-max.it: your social media marketing partner