VESTHIMMERLAND: Når Byrådet på torsdag har møde er første punkt på dagsordenen en anmodning fra Byrådsmedlem Knud Kristensen om at udtræde af Byrådet.

Den 6. februar modtog Kommunens administration Knud Kristensen anmodning på skrift.  

Anmodningen begrundes i helbredsmæssige forhold og behov for at anvende mere tid som direktør i virksomheden HME A/S. I brevet anmoder Knud Kristensen, at udtrædelsen har virkning fra 1. marts 2018. 

Ifølge den kommunale valglovs § 103 kan et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab af Byrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.  

Den 1. marts er det altså formelt Byrådet, der vurderer om betingelserne for at blive fritaget, er opfyldte. 

Efter den kommunale valglovs § 104 og § 91 indtræder pågældendes stedfortræder i Byrådet, når et medlem i valgperiodens løb udtræder. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal.

Ved kommunalvalget den 21. november 2017 fik Pia Buus Pinstrup fra Konservatives kandidatliste det højeste stemmetal blandt de ikke valgte kandidater, hvorfor hun er første stedfortræder.
 

Ud over at indtræde i Byrådet vil Pia Buus Pinstrup også overtage Knud Kristensens plads i Sundhedsudvalget.

 

e-max.it: your social media marketing partner