VESTHIMMERLAND: På Økonomiudvalgets møde på onsdag, får udvalget til opgave at finde penge til den forhenværende borgmester og forhenværende udvalgsformænd, som har krav på eftervederlag.

Ved budgetlægningen for 2018 blev der ikke afsat budget til eftervederlag, da summen til udbetaling af eftervederlag afhang af valgresultatet. 

Men nu er udgiften til eftervederlag kendt, og der skal derfor nu findes 1.155.600 kr., som udbetales som et engangsvederlag. 

Ifølge Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv skal der udbetales eftervederlag til afgående borgmester og til afgående udvalgsformænd. 

Tidligere borgmester Knud Kristensen kan således se frem til et eftervederlag for et år på 897.600 kroner. De fem afgåede udvalgsformænd kan hæve tre måneders eftervederlag på tilsammen 249.000 kroner. Den afgående udvalgsformand for Børne- og ungeudvalget kan også få 3 måneders eftervederlag på i alt 9.000 kr. 

Udover dette engangsbeløb skal kommunen fra 1. august 2018 betale borgmesterpension. I 2018 udgør den året ud kr. 148.500 og fra 2019 kr. 356.400 årligt. 

Med andre ord, skal Økonomiudvalget samlet set finde 1.304.100 for i år, og i de kommende års budgetter sætte 356.000 kr. af årligt til borgmesterpension.

 

e-max.it: your social media marketing partner