VESTHIMMERLAND: Ældrerådsvalg, som blev afvikles sammen med kommune- og regionrådsvalget giver en klart højere stemmeprocent.

Det er konklusionen på Danske Ældreråds undersøgelse af ældrerådsvalgene, som blev afviklet i perioden 2014-2017. 

Den høje stemmeprocent, var også gældende i Vesthimmerlands kommune, der gik fra 47,4 % i 2013 til landets 4.største 69,3 % i 2017. 

-Den høje stemmeprocent betyder, at der ud af 10.969 stemmeberettigede, var 7.599 personer, der afgav deres stemme til ældrerådsvalget den 21. november 2017, siger ældrerådsformand Erik Stagsted.  

Den generelle undersøgelse, som er foretaget blandt landets 98 ældre-/seniorråd viser, at der i de kommuner, der afholdt ældrerådsvalg sammen med valg til kommune og region (fremmødevalg) blev stemmeprocenten 65,3. Det skal holdes op mod en gennemsnitlig stemmeprocent på 50,6 blandt alle de kommuner, der har afholdt ældrerådsvalg i perioden. 

-Jeg er sådan set ikke overrasket over, at der er en stor forskel i stemmeprocenten, når vi ser på, om der er fremmødevalg eller ej. Sådan har det også været ved tidligere valg, og der er ingen tvivl om, at ældrerådene i de kommuner, inkl. Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, hvor stemmeprocenten er høj, sidder på et stærkere, demokratisk mandat. Jeg noterer mig med tilfredshed, at der er færre fredsvalg end sidst, det er altid godt, når ældrerådet sammensættes efter en demokratisk valghandling, siger ældrerådsformand Erik Stagsted, der tillige er landsformand for Danske Ældreråd. 

Danske Ældreråds undersøgelse af ældrerådsvalgene viser, at i de kommuner, hvor man brugte brevstemme som valgform blev stemmeprocenten 45,9 og i de kommuner, hvor man brugte digitale valg, blev stemmeprocenten 29,5.  

Brevstemmer er stadig den mest udbredte stemmeform til ældrerådsvalg, fulgt af fremmødevalg med digitale valg som en endnu ikke særlig udbredt form. Der vil altid være plads til brevstemmevalg til ældrerådet i lighed med valget til kommune og regionsvalgene for de vælgere, der ikke har mulighed for at møde op på valgstederne. Dette er sikret qua Danmarks grundlovs bestemmelser siger ældrerådsformand Erik Stagsted.

 

e-max.it: your social media marketing partner