VESTHIMMERLAND: VisitVesthimmerlands bestyrelse vedtog i 2017, at VisitVesthimmerland stiller en pulje på kr. 50.000 til rådighed for Vesthimmerlands turismeaktører.

Puljen udbydes 1 gang årligt og skal give et løft i udviklingen af turismen i Vesthimmerland til for eksempel events, arrangementer eller turismeprodukter.

Puljen støtter bredt
Puljen støtter bredt, men det skal være projekter eller tiltag, som skal bære præg af at være turismerelateret, nytænkende, udviklingsorienteret og der skal gerne være et stærkt samarbejdsfokus i projekterne. Dertil gør det ikke noget, hvis tiltaget, man søger finansiering til tilstræber sig øget omsætning på sigt. Det er vigtigt for turismen i Vesthimmerland, at der genereres økonomi og dertil en kvalitet, som fokus på øget omsætning kan medvirke positivt på.
 

Puljen udbydes én gang om året
Der kan søges puljer af kr. 5.000, kr. 10.000 eller kr. 25.000 pr. ansøgning. Hvis der søges kr. 25.000 skal der samarbejdes med minimum 1 anden by. Dette er for at sikre mest muligt samarbejde og udvikling i projekterne. VisitVesthimmerlands Turistdirektør, Jimmi Petersen udtaler

-Det er vigtigt, at der samarbejdes om udviklingen af turismen i Vesthimmerland, hvilket puljen kan bidrage til. På denne måde får vi sat skub i nye tiltag. Puljen er et ønske om at hjælpe, der hvor man mangler nogle midler til at komme videre og hvor en lille sum kan gøre en stor forskel.
 

Advisory Board vurderer ansøgningerne
Det er VisitVesthimmerlands Advisory Board, som vurderer ansøgningerne. Advisory Boardet er et rådgivningsorgan og har til opgave at rådgive VisitVesthimmerland vedrørende turismeudviklingen i Vesthimmerland. Turismeaktørernes indflydelse og sparring hjælper VisitVesthimmerland i arbejdet med at styrke turismen i området. I Advisory Boardet sidder der repræsentanter for diverse turismeklynger i Vesthimmerland - for eksempel Hotel og Restauranter, Hoteller og Kroer, Campingpladser osv.  

Den nye turismepulje kan søges i en måned endnu

 

 

e-max.it: your social media marketing partner