HVALPSUND: Da Dan Cort Jørgensen for 4 år siden frivilligt trak sig som formand, blev han næstformand i Nautilus og startede en sejlerskole.

I dag er det klubbens store energicenter, hvor nye medlemmer bliver sluset ind i klubben, lærer at sejle og deltage i alt det, en klub også er.   

-Et mantra jeg ofte hører er: - Bliv gast til kapsejlads så lærer du at sejle, fortæller Dan. Men han lærte, som han siger, ”kun at hive i nogle snore og ikke hvorfor”. Samtidig tog alle, der ville på sejlerskole til naboklubben bl.a. hans egen kone og 3 andre pigesejlere. Noget måtte der ske.  
 

Vi tænkte anderledes
-Vi er en lille klub og en traditionel sejlerskole har skolebåde, men dem har vi ikke råd til. Det fik os til at tænke anderledes. Vi tænkte: ”Hvorfor skal man lære at sejle i en af klubbens sejlskolebåde fx om tirsdagen og så sejle i sin egen båd i weekenden?. For de, der har båd, og som gerne vil lære at sejle, vil jo netop lære det i deres egen båd. Hvad så med dem, der ikke har en båd, men som gerne vil lære at sejle?

 

Alle skal ud at sejle
Vi udviklede derfor et koncept, hvor de, der har båd, får en instruktør med og de, der ikke har båd, bliver gaster. Det betyder, at alle kommer ud at sejle. Skulle der være flere gaster end både, tager vi bare ud i en af instruktørernes både. Der er plads til alle, og alle skal sejle med udgangspunkt i, at de kan føle sig sikre og trygge.

 

Mandagssejlads
I dag har vi samlet flere aktiviteter om mandagen, fortæller Dan. Derfor kalder vi det i dag for mandagssejlads. Mandagssejlads består af tre gruppe sejlere: Pigesejlerne (voksne kvinder), øvede sejlere og de nye i sejlerskolen. Mandag aften begynder vi med at få et overblik over hvilke både, der er til rådighed.
 

Så tager pigerne afsted typisk i 2 både. Det er helt unikt og fantastisk, at vi har så mange dygtige pigesejlere.
 

De øvede finder sammen med deres instruktør og gaster, og tager afsted.  De nye, dem i sejlerskolen, bliver til lidt teoriundervisning med udgangspunkt i Dansk Sejlunions materiale. Efter en lille halv time tager de nye med deres instruktører ud at sejle.
 

Omkring kl. 21 mødes alle i klubhuset til kaffe og kage (vi har selvfølgelig en kageordning) og til en snak om, hvordan det er gået i bådene. Vi vægter det sociale meget højt, fortæller Dan Cort Jørgensen.
 

30 deltagere pr. gang
I sæsonen 2017 har der om mandagen været gennemsnitligt 30 deltagere inkl. instruktører.

-Det er meget flot, da vi jo er en meget lille klub i vandkants Danmark. Dan fortæller, at mandagssejlerne typisk er i 40 års alderen, og at mange par deltager. Den seneste udvikling har været, at Nautilus i denne vinter har kunnet oprette sit eget hold med 20 deltagere til duelighedsundervisning, som er ”kørerkort til båd” og med egen underviser. Den afsluttende prøve ligger i marts. Vi meget stolte af, at det kan lade sig gøre, fordi vi har nogle dygtige medlemmer, vi kan trække på.

 

Prisen på brugte både er meget lav, og vi ser, at de nye, der ikke havde båd, begynder at købe. Over de seneste år har vi fået etableret en ny og yngre generation af aktive sejlere. Dermed har vi fået vendt tendensen, hvor gennemsnitsalderen steg. Det betyder igen, at vi håber på et glidende generationsskifte i klubben, fortsætter Dan.
 

Stor udvikling de seneste 10 år
Men Nautilus er meget mere og andet end sejlads. Nautilus har over de seneste 10 år etableret en ro afdeling, vinterbadning og seneste skud på den aktive klub i Hvalpsund er en afdeling med kajakroere, fortæller klubbens nuværende formand Erling Vynne, og fortsætter: -Det betyder at vores klubhus er maximalt udnyttet på alle hverdage. Rigtig mange benytter sig af de mange tilbud klubben har, f.eks. er der mange af vore medlemmer, der både er vinterbadere og sejlere eller måske roere.

 

Klubudviklerpris til Nautilus
Nautilus tilhører den gruppe af klubber der ”kan og vil” som Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kolte-Olsen har udtrykt det. Og netop derfor har Dansk Sejlunion  indstillet Dan Cort Jørgensen fra Nautilus til Klubudviklerprisen 2018

 

-Jeg er utrolig glad for nomineringen, siger Dan Cort Jørgensen, og fortsætter: Men én mand gør det ikke, der skal mange engagerede medlemmer til, for at en udvikling lykkes, og dem har vi i Nautilus.

 

 

Nautilus formand Erling Vynne(bagest) er begejstret for Nautilus udvikling, der ud over sejlerskole også har fået ro afdeling, kajakroning og vinterbadning.

 

e-max.it: your social media marketing partner