VESTHIMMERLAND: Som man også har kunnet følge nøje i Farsø Avis’s spalter, har der været stor aktivitet i Vesthimmerlands Kommune i det forgangne år.

Derfor havde borgmester Knud Kristensen en sidste gang, inden han afgår som borgmester ved årsskiftet inviteret den lokale presse til en gennemgang af ”Året der gik” på Rådhuset i Aars.

Tak for otte år
Først benyttede borgmesteren muligheden for at takke for opbakningen gennem 8 år og han kunne også fortælle, at han efter nytår igen indgår som direktør for sin virksomhed HME i Hornum. Men at han glæder sig også til igen at kunne passe sin seng og sine fritidsinteresser og være der for familien.   

Nyt rådhus og omfartsvej
I sin gennemgang af Året de gik valgte borgmesteren at fokusere på anlægsprojekter, events og fremtiden.

I 2017 stod det nye rådhus færdigt i Aars og man mærker allerede værdien af sammenflytningen af rådhus og jobcenter, men ikke mindst de nye rammer for en arbejdsplads. 

I 2017 blev første etape af den nye omfartsvej indviet. Det er den hidtil største anlægsinvestering i Vesthimmerlands kommune som da også har givet anledning til en del diskussioner, men Knud Kristensen påpeger at den er til gavn for hele kommunen. Den forbinder Aars og den vestlige del af kommunen med motorvejsnettet og giver mulighed for kørsel med modulvogntog. Den bliver især en vækstmotor for det der ligger vest for Aars, lød det fra borgmesteren.      

Året har også budt på nye børnehaver i Aalestrup, Aars og på Ulstruplund i Hornum. I 2018 venter en gennemgribende renovering af Løgstør Skole for 45. mio. kr. 

Befolkningstilvækst på 80 personer
Vesthimmerlands Kommune har også 2017 formået at bryde den negative befolkningsudvikling til en befolkningsfremgang på 80 personer. Dette er bl.a. i kraft af de boligudstykninger der findes i Aars. Aalestrup og Farsø. Idunsvej har haft en svær start fordi det er en moderne udstykning med en grøn profil. Profilen har givet udfordringer men den er tilpasset nu, så man har de samme forhold som andre udstykninger i kommunen.      
 

En ny boligudstykning er på vej i Aars Vest, da Stenhøjdalen er tæt på udsolgt.  Den nye boligudstykning er på vej i forbindelse med Aars Vest, hvor foreløbigt et nyt svømmecenter er på vej.  

Der har også været stort fokus på at skabe de rette betingelser for at bosætte sig i mindre lokalsamfund, for bosætningen har stor betydning for at de små samfund også fremtiden har et grundlag for at eksistere.   

Mange projekter er i gang
De socialpsykiatriske boliger i Aars, der opføres samarbejde med Region Nordjylland er under opførelse.  I Løgstør og Hvalpsund er der havneplaner på vej.  Aars og Farsø får nye genbrugspladser i 2018 og de gamle Løgstør Haller nedrives, lød det i Knud Kristensen opremsning af de mange anlægsprojekter der er afsluttet eller i gang. Borgmesteren kunne til gengæld beklage, at der ikke var større interesse fra borgerne omkring kommuneplanen som gælder 12 år frem. Men det er til gengæld en plan der godt gennemarbejdet.
 

Knud Kristensen kunne også fortælle, at Vesthimmerlands Kommune som en del af Ældremilliarden har fået den hjemmelavede mad tilbage på ældrecentrene. I 2018 håber man at komme videre med Sundhedshuset i Farsø, som dog skal opføres af private investorer, hvor kommune og region kan leje sig ind sammen med eksempelvis læger, fysioterapeuter m.fl. i et sundhedsfagligt fællesskab, som Farsø Sygehus også bliver en del af.           

Der arbejdes på at få Made In Denmark tilbage til Gatten. Men også i 2018 findes de store golfstjerner i Gatten med Challenge Touren. Det nye Byråd har som deres første opgave i januar 2018 at finde ud af om man ønsker Made In Denmark tilbage fra 2019 og i årene fremover. 

Se muligheder fremfor begrænsninger
Borgmester Knud Kristensens gode råd for fremtiden, er at se muligheder fremfor begrænsninger, og at få private investorer til at interesserede sig for de mange ”grydeklare” projekter, som kommunen allerede har sagt god for m.h.t. lokalplaner og projektplanlægning.      

 

e-max.it: your social media marketing partner