FARSØ: Nu her 10 år siden den seneste kommunalreform, hvor Farsø Kommune blev en del af Vesthimmerlands Kommune, udkommer et stykke interessant samtidshistorie i bogform, nemlig ”Farsø Kommunalbestyrelses krønike 1970 – 2007”.

Bogen udkommer på fredag i forbindelse med en reception, som afholdes i Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegns lokaler i Farsø Rådhuscenter, hvor alle interesserede er velkomne i forbindelse med lanceringen af bogen.   

Det er tidligere kommunaldirektør i Farsø Kommune, Henning Olsen der står bag bogen som har været 2,5 år undervejs.

-Ideen kom for nogle år siden, da jeg kiggede i de gamle sognerådsprotokoller, fortæller Henning Olsen og fortsætter:

Den tid bød på mange spændende mennesker. Jeg foreslog derfor på Lokalhistorisk Arkivs generalforsamling, at få de nulevende sognerådsmedlemmer til at fortælle om deres tid som sognerådsmedlemmer. Og der fangede bordet for mit vedkommende, for opgaven blev mere omfattende end jeg havde troet. For efter et halvt år, hvor jeg endnu ikke havde modtaget noget skreven materiale fra de 25 personer, der gerne ville medvirke, så gav jeg mig i stedet i kast med at interviewe dem. Og disse lydfiler har jeg så brugt til at skrive bogen ud fra sammen med utalige protokoller og sagsakter. Og jeg kunne såmænd godt skrive endnu, hvis nu ikke bogen var begrænset til 120 sider.

Jeg har måttet sortere i materialet og har koncentreret mig om de udvalg og sager som der har været politisk debat om.

Der kan nævnes ”Skolesagen” om hvilke skoler, der skulle have overbygningsklasserne. En anden var debatten om et indkøbscenter midt i Farsø og mange andre sager – og til tider problematikker, som gav stor politisk debat og fik borgerne op på mærkerne.    

Forfatter Henning Olsen fortæller, at bogen – meget tankevækkende, mellem linjerne viser overgangen fra sognerådstiden, hvor politikerne var de helt centrale spillere i de kommunale beslutninger, til i dag, altså efter 2007, hvor en professionel administration, en stigende topstyring fra statens side og en stadig stigende tildeling af komplicerede opgaver gør, at den lokalpolitiske indflydelse bliver stadig mindre. 

e-max.it: your social media marketing partner