NORDJYLLAND: Ny styringsmodel, respekt for patientens tid og mere værdi for patienten er omdrejningspunkterne i et stramt budgetforlig for 2018 i Region Nordjylland.

Få og klare mål
Budgetforliget blev sidste tirsdag indgået af et bredt flertal i Regionsrådet. På forhånd var rammerne for budgettet snævre, da Økonomiaftalen for 2018 gav Region Nordjylland et råderum på ca. 50 mio. kr., mens der var ønsker til udvidelser for 200 mio. kr. Det har derfor været en svær øvelse at få enderne til at nå sammen.

- Vi havde gerne set, at staten havde fjernet produktivitetskravet på 2 pct. allerede i 2018. Region Nordjylland ønsker at gå foran, og vi har derfor valgt at indføre en ny styringsmodel i 2018, der gør op med kravet om mere aktivitet og hvor hospitalerne ”sættes fri”. Samtidig er vi fra politisk hold gået efter at understøtte vores medarbejdere og ledere ved at opstille få, klare og meningsfulde mål – og derefter sikre mest mulig rum til ledelse og stabil drift, siger regionsformand Ulla Astman.

Værdi for patienten
Som led i den nye styringsmodel sættes der fokus på indsatser, der kan bidrage til at lette aktivitetspresset på hospitalerne. Fokus skal være på differentierede og behovstilpassede ydelser og en hensigtsmæssig anvendelse af såvel personalets som borgernes ressourcer. Det handler bl.a. om åbne ambulatorier, flere digitale konsultationer og reduktion i antallet af udeblivelser.

- Det er vigtigt, at vi tilpasser sundhedsvæsenets ydelser efter patienternes behov. Derfor har vi opstillet to ambitiøse mål. De ambulante besøg skal reduceres med 10 procent og 1/3 af vores ambulante besøg skal frem mod 2020 understøttes digitalt siger Ulla Astman.

Særligt fokus på kræftområdet
Forligspartierne er samtidig enige om at prioritere 5 mio. kr. i 2018 til en styrket indsats på kræftområdet. For forligspartierne er budskabet således klart – vi er godt på vej, men vi skal gøre det endnu bedre for de nordjyske kræftpatienter.

Specialsektoren
I specialsektoren er der et fokus på at færdiggøre en række byggerier og renoveringer, der giver borgerne tidssvarende fysiske rammer. Der er afsat i alt 62,3 mio. kr. på investeringsoversigten i 2018.

I specialsektoren er der i 2018 også fokus på at udvikle en ny ydelses- og takststruktur på tilbuddene, som skaber gennemsigtighed i taksterne.

Regional Udvikling
Inden for Regional Udvikling fokuserer budgettet på ”Det sammenhængende Nordjylland”, ”Et Nordjylland i Vækst” og ”Et attraktivt Nordjylland”. Bl.a. har regionsrådet afsat 9,7 mio. kr. over tre år til et forsøg med kollektiv trafik i den vestlige del af regionen. Der er også afsat ekstra ressourcer til grøn vækst og miljø, bl.a. ekstraordinært 3,5 mio. kr. til jordforureningsområdet, og 1 mio. kr. til pesticidundersøgelser. 

e-max.it: your social media marketing partner