VESTER HORNUM: Det nye skoleår er nu kommet godt i gang på Vester Hornum Skole, og en række forandringer er iværksat. Skolen oplever et stabilt elevtal – dog med en lille stigning i forhold til sidste skoleår. Aktuelt er der 143 elever på skolen, hvilket givet en gennemsnitlig klassekvotient på 14,3. 

Efter at der i Vesthimmerlands Kommune blev indført en ressourcetildelingsmodel – en såkaldt elevtildelingsmodel – har det været nødvendigt at tænke i nye baner, da ressourcerne ikke længere er til, at alle klasser kan undervises hver for sig.  

I indskolingen er de fire klassetrin omdannet 0. – 3. klasse omdannet til tre hold med navnene A, B og C. Hvert hold er på ca. 20 elever, og der er på den måde skabt mere stabilitet i dagligdagen for eleverne, idet det så ikke er nødvendigt med den mere traditionelle samlæsning, hvor 2 klasser typisk har haft undervisning sammen i en del af timerne.  

Det nye hold-system giver bedre mulighed for at tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige udvikling, og ressourcerne bliver brugt mere optimalt.  

Hen over foråret 2017 har der naturligvis været en proces i gang på skolen, hvor både personale og skolebestyrelse har været inddraget.  

Både elever og forældrekreds har taget godt i mod ”de nye tider”. For at skabe et godt sammenhold i indskolingen, har alle de yngste elever på hold A, B og C netop været på en overnatningstur til Livø. Og heldig har man da lov at være sommetider i denne regnfulde sommer, for turen foregik på nogle af de bedste sommerdage, der har været i år.  

Turen blev afviklet med hjælp fra enkelte forældre, og det blev en rigtig god tur, hvor eleverne fik mulighed for at deltage i mange aktiviteter, som ikke så nemt lade sig gøre i den daglige undervisning i klasseværelserne.  

I næste måned bliver det 4., 5. og 6. klasses tur til at komme til Livø.

Her har Jakob, som går på hold A i indskolingen fundet en flot sten

e-max.it: your social media marketing partner